Public – ţintă: Cadre didactice pentru învăţământul preuniversitar
Justificare: Rezolvarea potențialelor situații conflictuale apărute în școală (profesor – elev, profesor – profesor, etc.)

Inscriere

Durata: 24 de ore
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor Sanda Denisa MAICAN, studii universitare (specializarea contabilitate și economie agrară), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Analist programator Nicolae Eduard MAICAN - studii universitare (specializarea Informatică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.