Public – ţintă: Cadrele didactice din învățământul preuniversitar
Justificare: Cursul propune o reflecţie asupra funcţiilor specifice comunicării în cadrul unităţilor de învăţământ, ţinând cont de tipurile şi particularităţile de comunicare și constă în stimularea şi sprijinirea cadrelor didactice să practice un management de succes al propriei cariere didactice şi, astfel, să contribuie la transformarea instituţiei școlare într-o „organizaţie care învaţă” şi se dezvoltă permanent.
Pe lângă a gândi pozitiv, este important să vorbiţi pozi¬tiv. Vorbind pozitiv, veţi gândi doar pozitiv şi astfel vă veţi schimba semnificativ viaţa. Exprimați-vă simplu, dar eficient, este ceea ce dorim să se întâmple după parcurgerea acestui curs!

Inscriere

Durata: 24 ore
­Formatori implicați: Profesor pentru învățământ primar Mihaela Florica FULGĂ - studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar/ Psihologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.