Public – ţintă: Cadrele didactice ce predau în învățământul preșcolar și primar
Justificare: Incluzivitatea educației are ca sens și obiectiv principal adaptarea școlii la cerințele (speciale sau adiționale) de învățare ale copiilor, dintr-o comunitate, cea ce presupune necesitatea dezvoltării școlii, pregătirea și schimbarea de ansamblu a acesteia, pentru a primi și satisface corespunzător participarea tuturor copiilor, inclusiv a celor cu ces în medii școlare obișnuite

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
-Formatori implicați: Profesor pentru învățământ primar Mihaela Florica FULGĂ - studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar/ Psihologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.