Public – ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preprimar, primar, gimnazial, liceal
Justificare: Dintotdeauna învăţarea a presupus depăşirea unor obstacole, eliminarea unor dificultăţi apărute în timpul studiului individual sau colectiv. Rămasă în umbră multă vreme, pedagogia copiilor cu dificultăţi de învăţare a cunoscut progrese însemnate, mai ales în ultimele decenii. Atâta timp cât se caută soluţii pentru o pedagogie a succesului trebuie să se ia în consideraţie aplicarea unor metode, strategii, tehnici de diminuare a dificultăţilor de învăţare ale elevilor.
Studiul problematicii copiilor cu dificultăţi de învăţare este relativ recent. Bineînţeles, dificultăţi de învăţare au existat dintotdeauna şi nu numai la copii, ci şi la persoanele de vârste adulte. Având în vedere, însă, că învăţarea şcolară este activitatea dominantă (alături de joc, în fazele timpurii ale copilăriei), frecvenţa apariţiei dificultăţilor de învăţare este mai ridicată la copii. Pe de altă parte însă, dificultăţile de învăţare din perioada copilăriei, cronicizate, asupra cărora nu se intervine, rămân şi la vârstele adulte, continuând să afecteze buna relaţionare şi integrare a individului în context socio-profesional.

Inscriere

Durata: 24 ore
Formatori implicați
•Profesor pentru învățământ primar Elena-Loredana HINTEA - studii universitare (specializarea Învățători/Asistență socială), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
•Profesor pentru învățământ primar Florin HINTEA - studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar/Institutori), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.