Public – ţintă vizat: Cadrele didactice din învăţămȃntul preuniversitar
Justificare: Cercetările psiho-pedagogice au arătat că cea mai puternică influenţă în dezvoltarea copilului o are familia, iar al doilea factor important este şcoala. Copiii ai căror părinţi menţin în mod constant legătura cu şcoala sunt avantajaţi atât din punct de vedere al rezultatelor școlare, cât şi comportamental.
Atunci când copiii înregistrează dificultăţi şcolare (eşec şcolar, absenteism, risc de abandon şcolar), familiile păstrează rareori legătura cu şcoala. În aceste situaţii, părinţii se identifică cu copiii, sau consideră şcoala vinovată pentru eşecul copilului.
Programul își propune perfecţionarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice care predau în învățământul preuniversitar, în vederea însușirii unor metode adecvate de educaţie şi consiliere, pentru a face faţă acestor situaţii și pentru a consilia eficient elevii și părinții din clasele la care predau.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați
-Profesor pentru învățământ primar Elena-Loredana HINTEA - studii universitare (specializarea Învățători/Asistență socială), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor pentru învățământ primar Florin HINTEA - studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar/Institutori), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.