Public – ţintă vizat: Cadrele didactice din învăţămȃntul preuniversitar
Justificare: Comunicarea este un element de bază al existenţei umane fără de care aceasta nu s-ar derula, ea acţionând ca intermediar între noi şi ceilalţi, dar şi ca oglindă, îndeplinind importanta funcţie de control. Comunicarea reprezintă schimbul de informaţii, în timp ce relaţia de comunicare cu mediul înconjurător este cea mai importantă condiţie pentru sănătatea psihică.
Comunicarea presupune interacţiune socială, prin intermediul modurilor de comportare înnăscute sau dobândite, precum şi existenţa unor semnale verbale sau nonverbale care sunt emise şi recepţionate, conştient sau inconştient

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor pentru învățământ primar Cîrstea Lili Mădălina – studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.