Public – ţintă: Cadre didactice și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Justificare: De ce este nevoie de un management al calității? În contextul concurențial din educație, fiecare școală are interesul de a se dezvolta ținânt cont de standardele naționale, de a crea un brand, obținând astfel un scor favorabil când este comparată cu alte unități școlare. Cadrele didactice și personalul didactic auxiliar au nevoie de o consolidare a cunoștințelor și competențelor în domeniul managementului și asigurării calității pentru a își consolida astfel participarea la luarea deciziilor, proiectarea activităților și implementarea instrumentelor care vizează creșterea și asigurarea calității. Managementul calității în unitățile școlare are ca scop formarea cadrelor didactice, în special al membrilor CEAC, CA și CRP în domeniul calității. Sistemul de management și asigurarea calității în educație reprezintă totalitatea structurilor instituționale, norme, proceduri, activități care au ca scop evaluarea și îmbunătățirea calității pe care școala o oferă.

Inscriere

Durata: 24 ore
Resurse umane:
Formatori implicați: profesor Cristina MIHUȚ – studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N., Expert evaluator înscris în ”Registrul evaluatorilor externi ARACIP”.