1. Criterii curriculare:
Public – ţintă: Cadre didactice
Justificare: Programul de formare „Interculturalitatea şi integrarea copilului în sistemul de învăţământ„ a apărut ca urmarea necesității de informare şi formare a unor deprinderi de comunicare urmărindu-se adaptarea la particularităţile elevilor care s-au format în cadrul contextului cultural din care provin.
Scopul acestui program este dea facilita formabililor accesul la informații pertinente în urma creării unei vaste baze teoretice ce a fost sintetizată în acest material, cât și prin aplicarea unor activități practice sau discuții pe baza cazurilor existente în școli, punându-se accentul pe educaţia interculturală, care poate devenii o nouă faţetă a sistemului de învăţământ.Acest material subliniază nevoia şcolilor de a avea cadre didactice care să parcurgă un proces etapizat prin care să-şi formeaze abilităţi de comunicare eficiente şi de relaţionare în cadrul grupului,din punct de vedere intercultural pornindu-se de la particular la general, ulterior putând adapta toate acestea în şcoala în care îşi desfăşoară activitatea.

Inscriere

Durata: 24 ore
Formatori implicați:
­ Profesor învățământ primar Dorina Geluţa NICOLA – studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
­ Profesor psiholog Ileana Cristina ZOICAN – studii universitare (specializarea Psihologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.