Public – ţintă: Cadre didactice
Justificare: În multe şcoli din judeţul Olt există elevi cu risc de abandon şcolar: elevi cu părinţii plecaţi în străinătate, elevi ce provin din familii monoparentale, elevi cu parinţi fără loc de munca sau în şomaj şi elevi cu cerinţe educaţionale speciale (elevi cu retard, care au probleme de comunicare si de adaptare, elevi cu probleme de comportament), motiv pentru care am decis scrierea unui curs care să ajute cadrele didactice să-şi însuşească strategii si tehnici de lucru în activităţile cu aceşti copii.
Cursul de faţă s-a nascut din nevoia profesională şi instituţională a cadrelor didactice de a utiliza strategii şi metode inovative de predare-învăţare pentru elevii cu risc de abandon şcolar, precum şi din nevoia şi dorința de perfecţionare a cadrelor didactice.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați: profesor învățământ primar, Popa Dorina-Ileana - studii universitare (specializarea Învățători/Psihologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor pentru învățământ preșcolar Florina Dorina DUMITRU – studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Florina DIACONESCU - studii universitare (specializarea Limba și literatura română-Limba engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N
-Profesor Marilena Victoria DONCIU – studii universitare (specializarea Psihologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Ion Cătălin MÎINESCU – studii universitare (specializarea Matematică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Corina Mianda MÎINESCU – studii universitare (specializarea Matematică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.