Public ţintă vizat: Profesori documentarişti/bibliotecari şi cadre didactice din unitățile școlare cu centre de documentare şi informare.
Justificare: Centrele de documentare si informare vin în întâmpinarea necesităţii de informare a elevilor şi profesorilor oferindu-le acestora , precum şi întregii comunităţi locale, instrumente de lucru care să îi ajute să se dezvolte personal şi profesional, să achiziţioneze noi competenţe precum : autonomie în munca de cercetare, comparare a resurselor şi a diferitelor suporturi, organizarea muncii de cercetare prin selecţionare, exploatare şi comunicare a informaţiilor; profesorilor le pune la dispoziţie material documentar variat care să îi ajute sa-şi adapteze metodele şi tehnicile de lucru nevoilor de învăţare ale elevilor.

Inscriere

Durata 24 ore
Formatori implicați:
­ Documentarist Victoria PRIOTEASA - studii universitare (specializarea Bibliologie – Știința informării), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
­ Profesor Cati PICIU - studii universitare (specializarea Documentarist), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.