Public – ţintă: Cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar (educatori, învățători, profesori, maiștri instructori, laboranți, informaticieni)
Justificare: Acest curs este necesar deoarece urmărește accesul la calitate și informații critice care se referă la dezvoltarea sau punerea în aplicare în continuare a unei politici bazate pe date și practici care au ca scop îmbunătățirea continuă a competențelor cadrelor didactice de a evalua în mod critic și de a procesa informațiile atât prin educație formală cât și non-formală, precum și consolidarea unui sistem educațional care încurajează dezvoltarea potențialului tinerilor prin promovarea unor metode de predare-învăţare incluzive care să răspundă nevoilor elevilor, să crească motivaţia elevilor de a-şi continua studiile şi diversificarea strategiilor didactice.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor Eugenia – Ioana VLAD - studii universitare (specializarea Limba și literatura română - Limba engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Valeria DIACONU – studii universitare (specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.