Public – ţintă: Directori de școli, responsabili comisii metodice, responsabili SCIM, responsabili CEAC, consilieri educativi, membrii C.A., etc.
Justificare: Cursul Integrarea TIC în managementul educațional îşi propune îmbunătăţirea calităţii procesului de management al unităţilor de învăţământ preuniversitar prin dezvoltarea competenţelor în elaborarea documentelor de planificare managerială, de analiză aactivității manageriale precum și de implementare a programelor elaborate. În contextul în care, directorul de școală trebuie să întocmească din ce în ce mai multe situații, analize și rapoarte pe baza unor date concrete, cursul își propune să formeze competențe de proiectare și organizare a unui spațiu de lucru colaborativ, folosind facilitățile google cu participarea tuturor factorilor implicați în procesul instructiv educativ. Astfel directorul de școală va avea permanent acces la date concrete, reale care să-i permită realizarea unor analize pertinente în vederea stabilirii obiectivelor organizației pe termen scurt, mediu și lung.

Inscriere

Durata: 32 ore/115 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor Marius BĂLAȘA - studii universitare (specializarea Educație fizică și sport), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Mihaela PIRNĂ - studii universitare (specializarea Teologie - Limba și literatura franceză/Informatică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.