Public – ţintă: Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare: Activitățile extrașcolare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la dezvoltarea înclinațiilor si aptitudinilor elevilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului liber. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare reprezintă un exercițiu de valorificare a talentelor personale, cu impact pozitiv asupra performanțelor școlare și a integrării sociale. Astfel, cursul urmărește diversificarea activităților extrașcolare, precum și creșterea calității implementării programelor de educație nonformală în învățământul preuniversitar românesc.

Inscriere

Durata: 24 de ore
Formatori implicați:
­ Profesor Preda Mihaela – Laura - studii universitare (specializarea Limba și literatura română - Limba franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
­ Profesor Ene Crenguța - studii universitare (specializarea Limba română-Limba și literatura engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
­ Profesor Humă Ioana Adriana - studii universitare (specializarea Limba și literatura română - Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
­ Profesor Mirea Daniela - studii universitare (specializarea Limba și literatura franceză - Limba și literatura română), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.