Public – ţintă: Cadre didacticedinînvăţământulpreuniversitar
Justificare:
Educația nonformală care are ca principal scop ocuparea creativă a timpului și dezvoltarea unor
abilități și deprinderi necesare creșterii autonomiei personale și a șanselor de reducere a absenteismului.
Astfel, prin competențele formate , educația nonformală trebuie să faciliteze adaptarea tinerilor la complexul de constrângeri și provocări sociale, de mediu, economice și culturale specifice societății în care trăiesc. Educația pentru dezvoltarea durabilă (EDD) le permite să înțeleagă problemele societale și să identifice soluții personale și colective sustenabile, adaptate la contextul actual și viitor.

Inscriere

Durata: 24 ore
Formatori implicați:
­ Profesor Maria Sidonia VOICA - studii universitare (specializarea Mașini hidraulice pneumatice), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;