Public – ţintă: Cadre didactice
Justificare: Cursul își propune o informare, dar și formarea competențelor în domeniul didactic.

Inscriere

Durata: 24 ore
Formatori implicați:
­ Profesor Carmen Claudia BOIANGIU - studii universitare (specializarea Pedagogie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.