Public – ţintă: Cadre didactice
Justificare: Cursul își propune o informare, dar și formarea competențelor în domeniul didactic.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor Carmen Claudia BOIANGIU - studii universitare (specializarea Pedagogie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.