Public ţintă: cadrele didactice din învăţământul preuniversitar
Justificare: Societatea actuală nu mai poate promova doar o educaţie produsă la nivelul şcolii, fiind nevoie de studiu şi dincolo de zidurile instituţiei de educaţie. Cu cât sunt mai bine planificate, organizate şi realizate activităţile în fara şcolii, cu atât va creşte curba ascendentă de informaţii şi noţiuni asimiliate, în scopul completării educaţiei realizate de dascăli în cadrul formal al şcolii. Astfel, finalităţile atinse în urma educaţiei de la clasă sunt confirmate de cele ale educaţiei nonformale şi informale.
Relaţia dintre cele trei forme ale educaţiei este complementară, complexă şi plurivalentă.
Proiectelor educative şi educaţionale din unitatea de învăţământ au un rol deosebit de important, ele au un caracter atât recreativ şi atractiv, cât şi stimulativ şi educativ, elevii participând la activităţi cu optimism, dăruire, bucurie.
Trebuie reţinut faptul ca aceste activităţi sunt de fapt, o continuare a şcolii, a procesului instructiv – educativ, într-un alt cadru, mai lejer, plăcut copiilor şi dascălilor, realizându-se astfel, cu succes optimizarea procesului de învăţământ.
Indiferent de forma de organizare pe care o ia, activitatea extraşcolară pune în centrul atenţiei copilul, care devine participant activ la demersul învăţării, şi, desi este supus unui cadrul legislativ, cu reguli şi norme, el nu simte acest lucru, participând cu plăcere la desfăşurarea lor, nesimţind oboseală sau plictiseală. Totul devine un joc, un joc al învăţării.

Inscriere

Durata: 24 ore
Formatori implicați:
­ Profesor SPRȊNCENATU FLORICA FELICIA – Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei / Facultatea de Psihologie (pedagogia învăţământului primar şi preşcolar / psihologie), certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
­ Profesor VOINEA ALEXANDRU GINU – Colegiul Universitar Tehnic din Craiova (institutori limba engleză - pedagogia învăţământului primar), certificat „Formator” recunoscut M.E.N.