II.40. Denumirea programului: PERSPECTIVE INOVATOARE PENTRU ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ A CURRICULUMULUI

Public – ţintă: profesorii din învăţământul preuniversitar
Justificare: Testările naţionale integrate în sistemul de învăţământ românesc pe modelul testelor PIRLS, TIMSS şi PISA au demonstrat necesitatea abordării învăţării din perspectivă crosscurriculară, a utilizării instrumentelor TIC şi implicării active a familiei în procesul educativ pentru creşterea motivaţiei pentru învăţare a elevilor. Astfel, a devenit reală nevoia de a dezvolta resursele umane în vederea abordării inovatoare, interdisciplinare a curriculumului prin participarea la cursuri de formare, unde cadrele didactice beneficiază de experienţa bogată a formatorilor, dar şi a celorlalţi participanţi. Astfel, au acces la informaţii, metode şi tehnici de învăţare certificate în domeniul transdisciplinarităţii şi motivării pentru o educaţie permanentă, activă, pentru utilizarea cu o mai mare frecvenţă a resurselor TIC în cadrul orelor şi activităţilor nonformale, pentru stârnirea curiozităţii elevilor într-o sală de clasă digitală, în pas cu tehnologia, unde aceştia devin parteneri în învăţare, reuşind să-şi planifice propriile activităţi de învăţare

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor învățământ primar Florica Felicia SPRȊNCENATU – studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar/ Psihologie) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor învățământ primar Alexandru Ginu VOINEA – studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar/ Institutori - Limba engleză) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.