Public – ţintă: Persoane care gestioneaza acte studii secretari/directori
Justificare:
Ideea acestui curs a venit din numeroasele schimbările survenite în completarea şi gestionarea actelor de studii şi a documentelor şcolare în învăţământul preuniversitar.
Cursul se doreşte a fi un sprijin real pentru toţi cei implicaţi în completarea, gestionarea şi eliberarea actelor de studii şi a documentelor şcolare.
Toţi cei care completează, gestionează sau eliberează un act de studiu în învăţământul preuniversitar trebuie să înţeleagă importanţa corectitudinii aplicării Legilor şi Regulamentelor în vigoare.

Inscriere

Durata: 24 ore
Formatori implicați:
­ Consilier I.Ș.J Eugen MANOLACHE studii universitare (specializarea Contabilitate și informatică de gestiune), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
­ Secretar şef Petruța POPESCU - studii universitare (specializarea Inginerie economică în agricultură) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.