II.44. Denumirea programului: MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANĂ

Public – ţintă: Personal didactic din învățământul preuniversitar
Justificare:
Proiectele cu finanțare europeană sunt o oportunitate pentru dezvoltarea strategică a unităților școlare. Managementul proiectelor cu finanțare, de la etapa de inițiere până la cea asigurarea a sustenabilității, necesită competențe manageriale din domenii diverse : finanțe, marketing, organizare, etc

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor Cristina MIHUȚ – studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Nicolae LOGHINAȘ - studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura engleză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;