Public – ţintă: Personal didactic din învățământul preuniversitar
Justificare: Proiectarea și desfășurarea activităților de învățare cu suport digital” abordează dintr-o perspectivă pedagogică instrumentele online și resursele în format digital care pot fi utilizate la clasă. Cursul contribuie la dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice prin oferirea unor exemple și sugestii concrete, utile pentru designul situațiilor educative asociate parcurgerii curriculumului prescris de la disciplina pe care o predau. Nu în ultimul rând, oferă teme de reflecție.

Inscriere

Durata: 24 ore
Formatori implicați:
­ Profesor Ecaterina Ionela PREDESCU– studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.