Public – ţintă: Personal didactic din învățământul preuniversitar
Justificare: ,,Cel mai puternic argument pentru integrarea curriculumului este chiar faptul că viața nu este împărțită pe discipline” J. Moffett
Dacă instruirea de tip ,,disciplinar” pune accent pe rigurozitatea și aspectul șlefuit al achizițiilor, abordarea integrată a curriculumului scoate în evidență problemele semnificative ale vieții reale și se întemeiază pe nevoile de educație ale elevilor, în contextul lumii de azi.

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor Ecaterina Ionela PREDESCU– studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.
-Profesor pentru învățământ preșcolar Dumitra CATANA - studii universitare (specializarea drept administrativ), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.