II. 46. Denumirea programului: FOLOSIREA UTILĂ, CREATIVĂ, SIGURĂ A INTERNETULUI

Public – ţintă: Personalului didactic din învățământul preuniversitar (personal didactic de predare nivel: primar și gimnazial, bibliotecari școlari, documentariști, informaticieni)
Justificare:
Studiile naționale și cele internaționale referitoare la protecția copiilor în mediul on-line relevă faptul că mulți dintre elevii noștri sau părinții acestora nu știu să interacționeze în mod util, creativ și sigur cu mediul on line. Utilizarea dispozitivelor mobile, a rețelelor sociale, a unor aplicațiile virtuale pot aduce provocări permanente atât copiilor cât și părinților acestora. De cele mai multe ori aceștia se expun unor pericole cum sunt hărțuirea în mediul on-line, furtul de date personale și a imaginii, ademenire, criminalitate informatică ori dependență de internet.

În acest context, la nivel național de către Organizația Salvați copiii din România, în baza Protocolului de colaborare Nr. 9780 din 03.08.2017 cu Ministerul Educației Naționale a implementat Programului Național Ora de net, un program european unic care a promovat utilizarea Internetului de către copii și adolescenți într-un mod creativ, util şi sigur.
Programul de formare propus, se adresează personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea înțelegerii modului în care interacționează copiii, tinerii în mediul on-line, respectiv pentru a le pune la dispoziție informații, metode, tehnici și resurse educaționale necesare pentru a implementa activități educaționale pentru elevi și părinții acestora. Vezi raport de cercetare : http://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/raport_cercetare_safer_internet_2015_web.pdf

Inscriere

Durata: 24 ore/ 95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor Marilena Victoria DONCIU – studii universitare (specializarea Psihologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Luminița FLORICEL – studii universitare (specializarea chimie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Ecaterina Ionela PREDESCU– studii universitare (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.