Public – ţintă: personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic
Justificare: adaptarea la necesitatea utilizării tehnologiilor online in activitatea școlilor, atât pentru cadrele didactice cât și pentru cele auxiliare sau personalul nedidactic

Inscriere

Durata: 24 ore (față-în-față/online)
Formatori implicați:
­ Profesor Alexandru Tiberius BUTOI – studii universitare (specializarea Managementul firmei/Informatică) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
­ Profesor Gabriela Raluca IONICA - studii universitare (specializarea Matematică/Informatică) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.