II.47 Denumirea programului: UTILIZAREA ȘI MENTENANȚA COMPUTERULUI ÎN ȘCOALĂ

Public – ţintă: Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar
Justificare: Cursul porneste cu cunostinte de baza, care privesc componentele calculatorului si comenzile din sistemul de operare Windows, apoi se axeaza pe competentele de a (tehno)redacta un document (Microsoft Word), de a realiza calcule complexe (Microsoft Excel), de a face prezentari (Microsoft Power Point), de a naviga pe internet si de a comunica prin intermediul postei electronice (e-mail).

Inscriere

Durata: 24 ore /95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor Sanda – Denisa MAICAN, studii universitare (specializarea contabilitate și economie agrară), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Analist programator Nicolae – Eduard MAICAN - studii universitare (specializarea Informatică), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.