Public – ţintă: cadre didactice care lucrează cu elevi proveniți din comunitatea rromă (educatori, învățători, profesori, directori, consilieri și mediatori școlari, inspectori, etc.) și alte persoane interesate de problematica cursului (părinți, reprezentanți ai comunității și administrației locale, etc.)
Justificare: În munca educativă, pe care o desfăşurăm, trebuie să avem în vedere, abordarea unor teme privind toleranţa faţă de grupurile minoritare, faţă de alte culturi, cultivându-se treptat respectul şi înţelegerea interetnică.
Rolul dascălului este crucial. Aplecându-se cu dragoste, interes şi nelăsând loc atitudinilor de discriminare nici măcar în mintea sa, poate contribui la formarea de caractere şi modelarea temperamentelor elevilor.
Problema cunoaşterii cât mai corectă a specificului etniei rrome de către cadrele didactice, o considerăm prioritară pentru dezvoltarea unei atmosfere de înţelegere şi respect cadru didactic- elevi, părinţi rromi, ceea ce poate contribui la diminuarea abandonului şcolar în rândul copiilor rromi.

Inscriere

Durata: 24 ore
Formatori implicați:
­ Profesor pentru învățământ primar – limba rromani Marius CĂLDĂRARU – studii universitare (specializarea Institutor/Pedagogia învățământului primar și preșcolar) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.