Public ţintă: Cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau discipline tehnologice, chimie, fizică și biologie.
Justificare: Adaptarea cadrelor didactice la contextul actual prin asigurarea unei continuități a procesului de predare-învățare-evaluare de calitate, eficient, atât în condiții normale de derulare a cursurilor, cât și în condiții speciale (precum Starea de Urgență, Starea de Alertă, etc.), utilizând mediul online cu ajutorul unor instrumente care să contribuie la creșterea atractivității lecțiilor, îmbunătățirea participării active a elevilor la orele de științe și la disciplinele tehnologice, favorizarea transferului de abilităţi şi cunoştinţe în viaţa reală.

Inscriere

Durata: 24 ore (față-în-față/online)
Formatori implicați:
­ Profesor BUTOI ALEXANDRU TIBERIUS – studii universitare (specializarea MANAGEMENTUL FIRMEI, INFORMATICĂ), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
­ Profesor PETRU DANIELA – studii universitare (specializarea CHIMIE - FIZICĂ), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.
Coordonatorul programului: prof. metodist Cristina MIHUȚ