II.52. Denumirea programului: UTILIZAREA TIC ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚARE

Public – ţintă: Cadre didactice, personal auxiliar
Justificare: Cursul își propune să evidențieze importanța e-Learning-ului, predarea și învățarea interactivă la diferite discipline prin lecții interactive și instrumente online utile în învățare.
Elevii și profesorii sunt tot mai preocupați să utilizeze la deplinul potențial mijloacele ICT – Tehnologia informației și a comunicațiilor pentru a se adapta noilor forme de învățământ și noilor cerințe de pe piața muncii.
Utilizarea mijloacelor ICT în învățământ a condus de la un mediu de învățare centrat pe profesor la unul centrat pe elev, în care profesorii nu mai reprezintă sursa cheie de informație și de transmitere a cunoștințelor, ci colaboratori ai elevilor, iar elevii nu mai sunt receptori pasivi de informație, ci se implică activ în propria lor instruire

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor Ionica Odeta VÂLCEA – studii universitare (specializarea religie) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor Ionel VÂLCEA – studii universitare (specializarea informatică) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.