II.53. Denumirea programului: UTILIZAREA PLATFORMEI E-LEARNING LA MATEMATICĂ

Public – ţintă: Cadre didactice, personal auxiliar
Justificare: Programul de formare propus se încadrează în categoria programelor de formare referitoare la predarea inovativă utilizând TIC și noile tehnologii

Inscriere

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
Profesor Puciu Corina VÎLCU – nivel universitar (specializarea Matematică-Informatică) competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;