II.54. Denumirea programului: STRATEGII DE IMPLEMENTARE A CONCEPTELOR, INSTRUMENTELOR SI PROCEDURILOR PENTRU GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CRIZĂ ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Public – ţintă: Cadre didactice, personal auxiliar
Justificare: Învățământul european este într-o continua evoluție iar problematica abordata este de maxima actualitate si necessitate.
Pentru a putea ține pasul cu schimbările sociale și de mentalitate învățământul românesc trebuie să se adapteze noilor cerințe și tendințe. Obiectivul acestui curs este prezentarea de metode care să ajute la rezolvarea potenţialelor situaţii de criză într-o unitate de învăţământ.

Durata: 24 ore/95 lei
Resurse umane:
Formatori implicați:
-Profesor învățământ primar Dragoș Adinel MARCU – studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
-Profesor învățământ primar Jenica Loredana MARCU - studii universitare (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.