Public – ţintă: Cadre didactice, personal auxiliar
Justificare: Creşterea numărului de cazuri de eşec și abandon şcolar, de comportamente delicvente sau nesănătoase, de tulburări emoţionale în rândul elevilor, reprezintă indicatori ai faptului că şcoala trebuie să acorde importanţă comutării accentului de pe latura informativă a procesului educativ pe cea formativă, de armonizare a laturii cognitive a elevilor cu cea afectivă, atitudinală şi comportamentală. Acest lucru implică o formare specifică a profesorilor în scopul abordării corecte şi flexibile a tematicilor specifice disciplinei Consiliere și Orientare

Inscriere

Durata: 24 ore
Formatori implicați:
­ Profesor Mihaela BOLD – studii universitare (specializarea Psihologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.;
­ Profesor Ionela DIACONU- studii universitare (specializarea Psihologie), competențe specifice programului de formare, certificat „Formator” recunoscut M.E.N.