Public țintă: cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, personal didactic de predare

Justificare: Inițierea programului de formare “ACCES la educație pentru un viitor sigur” a fost generată de nevoia identificată la nivelul sistemului de învățământ de asigurare a unui climat armonios pentru educația copiilor și tinerilor, dar și prevenirea și combaterea abandonului școlar și prevenirea părăsirii timpurii școlii. Concluziile care sunt prezentate mai jos rezultă din două linii de cercetare, în primul rând demersul Casei Corpului Didactic Olt de investigare a nevoii de formare a cadrelor didactice din județul Olt, în al doilea rând nevoile identificate la nivelul parteneriatului dintre Casa Corpului Didactic Olt și partenerii săi educaționali. Astfel, se are în vedere nevoia de integrare și reintegrare a tinerilor în sistemul educațional și promovarea accesului egal la un învățământ de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare precum și îmbunătățirea competențelor personalului din învățământul pre-universitar.

Inscriere

Durată: 120 ore
Număr credite: 30
Costuri: 420 lei

Formatori:
Conferențiar universitar dr. POPESCU Alexandrina Mihaela
Prof. MIHUȚ Cristina
Prof. BĂLAȘA Marius
Prof. GURALIUC Carolina Maria
Prof. PREDESCU Ionela Ecaterina
Prof. PARASCHIV Mirela Maria
Prof. ȘERBAN Claudia Marcela
Prof. TRĂISTARU Rely Monica