III.1. Denumirea programului: MANAGEMENTUL INSTRUIRII DIFERENȚIATE ÎN ȘCOALĂ

Public – ţintă:Personal didactic de predare
Justificare:
Necesitatea cursului „Managementul instruirii diferențiate în școală” reiese din faptul că el a fost solicitat de către cadrele didactice pentru că acoperă în prezent, simultan, câteva din problemele cu care ne confruntăm în activitatea de la școală
Prin modul de organizare şi noutatea stilului, acest program este deschis schimbului de experienţă, creativităţiişi colaborării.
Cadrele didactice au nevoie să-şi dezvolte abilităţi de adaptare curriculară, să lucreze şi în afara graniţelor unor anumite discipline de învăţământ, să dezvolte forme mai flexibile de evaluare şcolară, să aibă mai multe cunoştinţeşiabilităţi, devotament şi capacitate de rezolvare a problemelor, de a lucra în cooperare cu colegii şispecialiştii, ca şi de a beneficia de experienţaşi profesionalismul specialiştilor.
În eforturile noastre de a pune în practică cele mai potrivite realităţi de realizare a activităţii de integrare a elevilor în şcoală, ne punem întrebări ca: „Ştiu precis să acţionez pentru / în binele acestor copii?” ; „Cunosc bine ce mă aşteaptă în această acţiuneşiştiu cum să rezolv problemele ce apar pe parcurs?”. Ne punem şi alte întrebări privitoare la asigurarea resurselor materiale, la noi modalităţi de colaborare cu instituţii abilitate şiorganizaţii nonguvernamentale, cu familiile acestor elevi şi cu comunitatea locală, dar mai ales la asigurarea corespunzătoare a resurselor umane.
Realitatea este ca sunt prea puţini aceia care pot răspunde afirmativ la aceste întrebări şi credem că se va putea realiza în mod real protecţia copilului prin educaţie dacă se vor face eforturi pentru ca un număr mai mare de dascăli să cunoască ce probleme apar în integrare şi cum să găsească soluţii pentru ele.

Inscriere

Durata:120 ore
Nr. credite: 30
Formatori implicați:
1.Conferențiar Universitar, dr. Corina CACE
2.Profesor Florica GRECU
3.Profesor Marius BĂLAŞA
4.Profesor Carolina-Maria GURALIUC
5.Profesor-psiholog Marilena-Victoria DONCIU
6.Profesor Mioara-Maria MITREA
7.Profesor Cristina MIHUŢ
8.Profesor Rely Monica TRĂISTARU
9.Profesor Florina DIACONESCU
10.Psiholog Ionela Liliana CĂPRARU
12.Psiholog Ileana Cristina ZOICAN