III.1. Denumirea programului: MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN EDUCAȚIE

Public – ţintă:personal didactic de predare
Justificare:
Necesitateaprogramului de formare “Managementul dezvoltării durabile în educație” a fost generată de nevoia permanentă de perfecționare a cadrelor didactice, de formarea de noi competențe, de adaptarea acestora la situații concrete de a oferi un model viabil cu referire la generațiil eprezent și viitoare, dezvoltarea durabilă reprezentând o nouă cale de dezvoltare care susține progresul, subsumează și pune în corelație elementele următoare: expansiunea, creșterea, progresul, finalitatea, dezvoltarea economică și dezvoltarea umană.

Inscriere

Durata:100 ore/350 lei
Nr. credite: 25 CPT
2. Resurse umane:
Formatori implicați:
Prof. BĂLAȘA Marius
Prof. SĂNDULEASA Andra-Bertha
Prof. MIHUȚ Cristina
Prof. DONCIU Marilena Victoria
Prof. GHIRĂ Virginia
Prof. GRECU Florica
Prof. GURALIUC Carolina Maria
Prof. MITREA Mioara
Prof. PARASCHIV Mirela Maria