III.2. Denumirea programului: PROFESIONALIZAREA MANAGEMENTULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Public – ţintă: cadrele didactice din învăţământul preuniversitar al judeţului Olt.
Justificare: Rolul managerului în viaţa şcolii este unul fundamental, el poate transforma școala într-o organizație dinamică sau poate bloca progresul.
Managementul nu este nici artă nici știință, el este deopotrivă artă și știință, de aceea ne propunem să transmitem cadrelor didactice cunoștințe științifice de management pentru a -și utiliza calitățile personale în adaptarea lor la situațiile concrete din învățământul preuniversitar.

Inscriere

Durată: 120 ore
Număr de credite: 30
Formatori:
Prof. Dan Gheorghe
Prof. Florica GRECU
Prof. Marius BĂLAŞA
Prof. Mirela Maria PARASCHIV
Prof. Carolina-Maria GURALIUC
Prof. Marilena-Victoria DONCIU
Prof. Mioara-Maria MITREA
Prof. Cristina MIHUŢ
Prof. Felicia MAN
Prof.Rely-Monica TRĂISTARU
Prof. Cristina-Mirela MITROI
Prof. Cristina NICOLĂIȚĂ
Prof. Claudia Marcela ȘERBAN
Ec. Cătălin Cristian PIRNĂ
Ec. Octavia DRAGOMIR