III.2. Denumirea programului: MENTORING ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL

Public – ţintă: profesori debutanţi
Justificare: Necesitatea programului de mentorat a fost generată de nevoia permanentă de perfecționare a cadrelor didactice, de formarea de noi competenţe, de adaptarea acestora la situații concrete de a oferi un model viabil celor care debutează în activitatea didactică, care au nevoie de “traducerea” noțiunilor teoretice dobândite în anii de studiu și conversia lor în practica la catedră. Arta de a te face înțeles, de a transmite și altora (în special copiilor) conținuturile didactice poate fi descifrată doar alături de un bun mentor, capabil să-l facă pe “protejatul” său să fie la rândul lui un mentor pentru generațiile de care va fi responsabil (clase de elevi, viitori stagiari). Profesor debutant, stagiar sau cadru didactic cu experienţă, fiecare are nevoie să cunoască regulamentul intern de funcţionare al unităţii şcolare unde activează, procedurile specifice şcolii, valorile educaţionale şi morale pe care şcoala le promovează, are nevoie a i se clădi sentimentul de apartenenţă la colectivul în cadrul căruia lucrează, sentimentul că este apreciat ca persoană, că activitatea sa didactică este recunoscută şi valorizată, că ideile şi iniţiativele sale au impact, prin urmare are nevoie de un mentor.

Inscriere

Durata: 120 ore/420 lei
Nr. credite: 30 CPT
2. Resurse umane:
Formatori implicați:
Prof. Marius BĂLAȘA
Prof. Marilena Victoria DONCIU
Prof. Florina DIACONESCU
Prof. Carolina Maria GURALIUC
Prof. Cristina MIHUȚ
Prof. Maria Mioara MITREA
Prof. Mirela Maria PARASCHIV