III. 3. Denumirea programului Informatică și TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a

Furnizor: Casa Corpului Didactic Brăila
Public ţintă : cadre didactice care predau Informatică și TIC în învățământul preuniversitar
Justificare:
Program organizat la solicitare MEN în vederea dezvoltării competențelor privind procesul de predare – învățare – evaluare la clasa a V-a pentru disciplina Informatică și TIC

Inscriere

Durata (nr. total de ore de formare): 60 de ore/210 lei
Număr credite: 15 CPT
RESURSE UMANE:
Formatori : Ionică Gabriela, Popescu Doru Anastasiu, Preduț Aurelian (formatorii judeteni / nationali, acreditati prin OMEN 4586/09.08.2017)