III.4. Denumirea programului: EDUCAȚIA DE CALITATE PENTRU COPIII CARE PROVIN DIN MEDII DEZAVANTAJATE

Public – ţintă: personal didactic de predare
Justificare:
Creşterea cerinţelor formale pentru cadrele didactice în vederea adaptării modalităţii de predare şi instruire la diversitatea nevoilor elevilor/subiecţilor instruirii şi la componenţa eterogenă a clasei care decurge din obiectivul social privind includerea tuturor celor care învaţă în mediul de viaţă general acceptat, inclusiv a copiilor cu nevoi speciale determină faptul că în sala de clasă cadrele didactice sunt din ce în ce mai mult cei care organizează mediul de învăţare facilitând procesul de educaţie, recurgând mai mult la modalităţi de a învăţa pe bază de cooperare, experienţă, experiment, proiect şi sarcină de lucru, şi cei care îi îndrumă pe elevi în procesul învăţării, mai degrabă decât la transmiterea de cunoştinţe, lucrează din ce în ce mai mult ca membrii unei echipe.
Rolul lor nu se limitează numai la sala de clasă; cadrelor didactice li se cere din ce în ce mai mult să-şi asume responsabilitatea colectivă pentru curriculum şi modul de organizare al şcolii, unităţile de învăţământ reprezentând, din ce în ce mai mult, un mediu de învăţare deschis, în care cadrele didactice nu mai lucrează doar cu colegii din imediata lor apropiere, ci trebuie să colaboreze de asemenea cu restul comunităţii, familiile, instituţiile de învăţământ superior, partenerii sociali şi colegi din alte şcoli, din ţara lor sau din afară.
Analiza de faţă a subliniat importanţa depăşirii obstacolelor si rezistenţelor din partea cadrelor didactice şi importanţa pe care schimbările la nivelul climatului organizaţional le au asupra atitudinii şi trecerii către practicile eficiente. Modelul care susţine acest demers necesită un mare grad de aplicabilitate şi în privinţa atenuării rezistenţei din partea elevilor dar şi a comunităţii, deoarece permite aplicarea acestui demers la contextul şi nevoile concrete.
Problematica adresată poate fi şi de altă natură –integrarea are dimensiuni şi feţele diferite şi problemele care se ridică sunt diferite funcţie de contexte specifice. Flexibilitatea planului de formare continuă care urmează a fi propus face ca paşii concreţi de implementare –diagnoza problemei şi realizarea unor programe de training informativ sau formativ adecvate, să fie adaptabili unor situaţii multiple, ceea ce oferă un instrument propice pentru unităţile de învăţământ special pentru a-şi rezolva problemele interne, pentru a-si optimiza şi eficientiza activitatea. Este o schimbare care trebuie să vizeze şi:
1. Climatul şcolar – care trebuie să ofere sprijin actorilor şcolari, sprijin pentru a înţelege, a se perfecţiona în sensul diversităţii şi a accepta această diversitate;
2. Comunitatea – este deficitar modul în care se adresează şi temerile/rezistenţele comunităţii. O cultură a diversităţii nu poate fi impusă, ea trebuie acceptată de toţi membrii comunităţii. Efortul unic al şcolii pentru a impune acest model, care este în final un model de relaţionare cu ceilalţi membri ai societăţii, nu se poate face în afara sprijinului comunităţii de părinţi de exemplu, sau al organismelor şi instituţiilor locale.

Inscriere

Durata: 100 ore
Nr. credite: 25
Formatori (nivelul de pregătire):
1.Conferențiar universitar doctor, Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Craiova - Alexandrina Mihaela POPESCU
2.Profesor - Marius BĂLAȘA
3.Profesor, Inspector școlar pentru învățământ primar la Inspectoratul Școlar Județean Olt - Mirela Maria PARASCHIV
4.Profesor, Școala Gimnazială Nr. 2 Caracal - Claudia Marcela ȘERBAN
5.Profesor - Florica GRECU
6.Profesor - Rely-Monica TRĂISTARU
7.Profesor - metodist, Casa Corpului Didactic Olt - Cristina MIHUȚ
8.Profesor - metodist, Casa Corpului Didactic Olt – Ionela Ecaterina PREDESCU
9.Profesor - metodist, Casa Corpului Didactic Olt - Carolina Maria GURALIUC
10.Profesor, Casa Corpului Didactic Olt - Mioara MITREA
11.Profesor, director al Școlii Gimnaziale Vișina, județul Olt - Camelia Ludmila STĂNESCU
12.Profesor - Mariana GHEORGHE