III.7. Denumirea programului: STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE

Public – ţintă: personal didactic de predare
Justificare:
Creşterea cerinţelor formale pentru cadrele didactice în vederea adaptării modalităţii de predare şi instruire la diversitatea nevoilor elevilor/subiecţilor instruirii şi la componenţa eterogenă a clasei care determină faptul că în sala de clasă sau în afara ei, cadrele didactice sunt din ce în ce mai mult cei care organizează mediul de învăţare facilitând procesul de educaţie, recurgând mai mult la modalităţi de a învăţa pe bază de cooperare, experienţă, experiment, proiect şi sarcină de lucru, şi cei care îi îndrumă pe elevi în procesul învăţării, formării şi dezvoltării competenţelor care să le sprijine adaptarea şi integrarea ,mai degrabă decât la transmiterea de cunoştinţe, lucrează din ce în ce mai mult ca membrii unei echipe.

Inscriere

Durata: 100 ore/350 lei
Nr. credite: 25 CPT
Resurse umane:
Formatori (nivelul de pregătire):
1.Conferențiar universitar doctor, Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Craiova - Alexandrina Mihaela POPESCU
2.Conferențiar universitar doctor, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Craiova - Florentina MOGONEA
3.Conferențiar universitar doctor, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Craiova - Florentin - Remus MOGONEA
4.Conferențiar universitar doctor, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Craiova - Mihaela - Aurelia ȘTEFAN
5.Profesor, Director al Casei Corpului Didactic Olt - Marius BĂLAȘA
6.Profesor, Inspector școlar pentru învățământ primar la Inspectoratul Școlar Județean Olt - Mirela Maria PARASCHIV
7.Profesor, Școala Gimnazială Nr. 2 Caracal - Claudia Marcela ȘERBAN
8.Profesor, Inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Olt - Florica GRECU
9.Profesor, Director al Școlii Gimnaziale „Vlaicu Vodă” Slatina - Rely-Monica TRĂISTARU
10.Profesor - metodist, Casa Corpului Didactic Olt - Cristina MIHUȚ
11.Profesor - metodist, Casa Corpului Didactic Olt - Carolina Maria GURALIUC
12.Profesor - metodist, Casa Corpului Didactic Olt - Maria Mioara MITREA
13.Profesor, director al Școlii Gimnaziale Vișina, județul Olt - Camelia Ludmila STĂNESCU
14.Profesor, Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina - Larisa MASAY
15.Profesor, Școala Gimnazială Nr. 2 Caracal - Georgeta Laura BONDRESCU