III. 9 Denumirea programului: CRED - CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI. FORMARE NIVEL II – ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

FURNIZOR: CASA CORPULUI DIDACTIC OLT
Public ţintă vizat: cadre didactice din invatamantul primar
Justificare :
Program organizat în cadrul proiectului „CRED - CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI. FORMARE NIVEL II – ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR”

Inscriere

Durata (nr. total de ore de formare): 120 de ore
Număr credite: 30 CPT
RESURSE UMANE:
Formatorii acreditați