balasa m

Nume: BĂLAȘA A. MARIUS
Naționalitate: Română

Cursuri repartizate Scoli arondate


Data nașterii:
05.01.1974 Domeniul ocupațional: director al Casei Corpului Didactic Olt

Experiența profesională

  • iul 2016 - în prezent - director, Casa Corpului Didactic Olt
  • noi 2012 - noi 2015 - consilier, Ministerul Educației Naționale
  • noi 2010 - noi 2012 - director, Ministerul Educației Naționale
  • mai 2009 - sept 2010 - inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Olt
  • sept 2005 - mai 2009 - director, Liceul cu Program Sportiv Slatina
  • sept 1996 - profesor - antrenor volei

  • 2010 - manager de proiect - MONINSERT - Monitorizarea inserției profesionale a absolvenților de învățământ profesional și tehnic, ID 56514, Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii ”, Domeniul major de intervenție2.1. ”Tranziția de la școală la viața activă”
  • 2011 - 2013 - responsabilitate tehnică în cadrul Proiectului „Bursa de proiecte” POSDRU 86 / 1.2 / S / 62885
  • 2011 - 2013 - proiect coordonator - „Dezvoltarea competențelor manageriale ale personalului didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control din domeniul preuniversitar în societatea cunoașterii - OSCINT 2009”, ID 63376
  • 2013 - formator pentru modulul „Un management de calitate pentru o școală performantă - Managementul resurselor umane” în cadrul Proiectului „E-manager Școala Plus!”, POS DRU / 85 / 1.1 / S / 62699

Descarca CV-ul complet