Rezultatul probei de evaluare a dosarelor la selecția pentru ocuparea  unor  posturi de experți pentru regiunea Sud - Vest Oltenia, în afara organigramei, bugetate de la cheltuieli indirecte, în cadrul proiectului POCU CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327.

Eventualele contestații vor fi depuse la sediul Casei Corpului Didactic Olt în data de 20.03.2019, în intervalul orar 08.00 - 16.00, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Vedeți rezultatele