Rezultatul probei de evaluare a dosarelor la selecția pentru ocuparea  unor  posturi de experți pentru regiunea Sud - Vest Oltenia, în afara organigramei, bugetate de la cheltuieli indirecte, în cadrul proiectului POCU CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327.

Eventualele contestații vor fi depuse la sediul Casei Corpului Didactic Olt în data de 20.03.2019, în intervalul orar 08.00 - 16.00, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Vedeți rezultatele

  1. DESPRE INSTITUȚIE

1.1. Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

Legea educației naționale nr.1/2011 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125150

Regulamentul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic– ORDIN Nr. 5554 din 7 octombrie 2011 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/132312

1.2. Conducerea Casei Corpului Didactic Olt

Director – Marius BĂLAȘA

1.3. Organizare

1.3.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic - ORDIN Nr. 5554 din 7 octombrie 2011

1.3.2. Organigrama CCD Olt

Număr posturi

personal didactic

Total

personal

didactic

încadrat

Număr posturi

personal

didactic auxiliar

Total

personal

didactic

auxiliar

încadrat

Număr

posturi

personal

nedidactic

Total

personal

nedidactic

încadrat

Număr  total posturi

existente

Total personal

încadrat

4,5

4,5

3

3

1

1

8,5

8,5

1.3.3. Lista și datele de contact ale centrelor de documentare și informare subordonate casei corpului didactic Olt

1.3.4. Carieră

1.4. Programe și strategii

plan-managerial-ccd-2017-2018

proiect-de-dezvoltare instituțională 2016-2020

1.5. Rapoarte și studii

1.5.1. Rapoarte

Raport anual de activitate 2016-2017

Raport asupra calității și al impactului activităților de formare desfășurate de Casa Corpului Didactic Olt în anul școlar 2016-2017

Analiza de nevoi 2017-2018

  1. INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

2.1. Solicitarea informațiilor de interes public

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

H.G. 123/2002

Legea reutilizării informațiilor din instituțiile publice

2.1.1. Numele și prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii 544/2001 și datele de contact

Carolina Maria GURALIUC – tel. 0744 390 887

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

2.1.2. Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001 – Anexa 1 – Model de solicitare Legea nr. 544 din 2001

2.1.3. Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

Anexa 2a – Model de reclamație administrativă I – răspuns negativ

Anexa 2b – Model de reclamație administrativă II – nu s-a raspuns in termen

2.1.4. Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

2.1.5. Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

Raport anual privind accesul la informare – 2017

2.2. Buletinul informativ al informațiilor de interes public

2.3. Buget

2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanțare

Buget de stat 30.09.2017

Buget extrabugetar 30.09.2017

Executie buget de stat 30.09.2017

Executie extrabugetar 30.09.2017

2.3.2. Situația plăților – execuția bugetară

– Execuție bugetară_2017

2.3.3. Situația drepturilor salariale – Drepturi salariale personal CCD Olt

2.4. Bilanțuri contabile – BILANȚ_2016

2.5. Achiziții publice centralizator-contracte-ccd-olt_ 2017

2.5.1. Programul anual al achizițiilor publice  – Program anual de achiziții

2.5.2. Centralizatorul achizițiilor publice -  Centralizatorul achizițiilor publice

2.5.3. Contractele de achiziție publică - Contractele de achiziție publică

2.6. Declarații de avere și de interese ale personalului instituției

Director – Marius BĂLAȘA

2.7. Modele de cereri/formulare tipizate

Cerere eliberarea unei adeverinte privind calitatea de formator
Cerere eliberarei adeverinta ca urmare a absolvirii programului de formare

  1. CONTACT

3.1. Datele de contact ale Casei Corpului Didactic Olt

Slatina, județul Olt, str. Ionașcu nr. 38,  cod poștal 230081

E/mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Tel:    +40 (0)249 406103; Fax:   +40 (0)249 406203

http:// www.ccdolt.ro/

3.2. Relații cu presa: persoană desemnată, date de contact

Cristina Mihuț – tel. 0744 330 169

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

3.3. Programul de funcționare al instituției – 08.00 – 16.30, de luni până joi, vinerea de la 08.00 la 14.00

3.4. Programul de audiențe

Joi: 13,00-15,00

Vineri: 12,00-14,00

3.5. Petiții:

Adresa electronică pentru transmiterea petițiilor: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Casa Corpului Didactic Olt și Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina vă invită să participaţi joi, 5 octombrie 2017, ora 10.00, la activitățile proiectului de educație pentru cetățenie democratică, responsabilitate socială și promovarea valorilor umanitare, desfășurat cu ocazia Zilei Internaționale a Educației.

Casa Corpului Didactic Olt funcționează într-o locație care marchează istoria educației în județul Olt. În actualul sediu al CCD Olt a funcționat din anul 1894 ”Școala de băieți nr.1 Ionașcu”, o instituție recunoscută pentru rezultatele deosebite obținute de generații întregi de elevi.

”Școala Ionașcu” a fost construită în locul unei alte școli ridicate la sfârșitul secolului al XVIII cunoscută sb denumirea de ”școala mare din vale”. Unul dintre primele acte ce amintesc de existenţa ”Şcolii Ionaşcu” de la Slatina esta anaforaua din 20 martie 1800 aparţinând epitropilor acestui aşezământ, Constantin Filipescu şi Radu Golescu, care studiind veniturile ajung la concluzia că fondurile donate sunt insuficiente pentru a se construi spital şi şcoală și iau hotărârea de a se face « şcoală pentru învăţătura copiilor ».

12 scoala de baieti ionascu

Casele Corpului Didactic sunt instituţii cu o tradiţie de peste 100 de ani, acestea fiind înfiinţate prin Decret Regal la 31 ianuarie 1903, însă încă din anul 1883 exista aşa numita Casa Şcoalelor. Prima definire mai cuprinzătoare a scopului şi sarcinilor instituţiei s-a realizat în anul 1896, prin legea promulgată în sub semnătura lui Petru Poni, iar prin Decretul-Lege nr. 2837/05.07.1919 instituţia primeşte denumirea de Casa Şcoalelor şi a Culturii Poporului, implicând astfel ca obiect de activitate nu numai administrarea fondurilor destinate şcolilor ci şi acela de a lucra pentru „progresul învăţământului şi de a îndruma munca pentru ridicarea poporului... şi a încuraja orice manifestare cu caracter cultural”, fiind organizată pe 3 secţiuni: Secţia Administrativă; Secţia Pedagogică, având printre altele responsabilităţi privind muzeul pedagogic, materialul didactic, publicaţii, biblioteci şi conferinţe pedagogice; Secţia Culturii Poporului, având ca direcţii individualizate cele de educaţie fizică şi sănătate, culturală şi artistică.

La 13 noimebrie 1941 este folosită pentru prima dată denumirea de Casa Corpului Didactic, fiind o instituţie ce aparţinea de ministerul culturii naţionale şi cultelor.În perioadele 1948-1969, respectiv 1986-1990, activitatea Caselor a fost sau neglijabilă sau pur şi simplu inexistentă, ca urmare a desfiinţării instituţiiilor.

Începând cu anul 1990, actualele Case ale Corpului Didactic funcţionează pe specificul prezent, o ultimă actualizare a cadrului legislativ şi reglator fiind datorată Legii Educaţiei Naţionale 1/2011, respectiv OMEN 5554 din 7 octombrie 2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic.