slide-31

 

       Casa Corpului Didactic Olt urmăreşte formarea continuă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din judeţul Olt în scopul dezvoltării personale şi profesionale a acestora.

              În acest sens, Casa Corpului Didactic Olt îşi asumă rolul de centru de resurse şi asistenţă educaţională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare din judeţ, devenind un promotor al activităţilor de formare la nivel judeţean şi regional.

 

Informatii de interes public:

  1. Buget din toate sursele de venituri
  2. Solicitare Informatii

Casa Corpului Didactic OLT