Liceul Tehnologic ”Brătianu” Drăgășani, județul Vâlcea, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Olt și Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, implementează proiectul ”REGIO UP”, contract POCU/665/6/23/133862 cod SMIS 133862, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 ”Educație și competențe” Prioritatea de investiții 10(i), Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, Cod apel: POCU/665/6/23/23, Operațiune compozită OS 6.2, 6.4.

In cadrul proiectului REGIO UP, se organizează concurs pentru ocuparea unor posturi de FORMATORI. 

Pentru mai multe detalii, consultați documentele de mai jos.

 

APEL FORMATORI REGIO UP

Anexa_1_Cerere_de_inscriere_selectie.doc

Anexa_2_Declaratie_disponibilitate.docx

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE A DOSARELOR în cadrul concursului de selecție a experților formare în regiunea Sud – Vest Oltenia, în afara organigramei instituției, în proiectul „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, cod SMIS 2014+:118327, Apelul de selecție nr. 7 388/CRED/OT/26.01.2021.

Rezultatul selecției click AICI

Ordin nr. 3.237/5.02.2021 privind aprobarea programelor pentru susținerea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020 - 2021

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică:

► Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-maiAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Cercetarea „Un an de școală online. Elemente pentru inovarea educației” este realizată în această perioadă de un grup de cadre didactice și cercetători. Urmărește să facă o comparație cu situația de la începutul pandemiei și să evidențieze unele dintre efectele asupra elevilor, profesorilor ( de la toate nivelurile de invatamant), activităților didactice. 

Contribuția dvs. este importantă pentru identificarea situației actuale și a celor mai eficiente modalități de suport pe care autoritățile și alte instituții sau specialiști din domeniul educației le pot oferi.

Chestionarul este disponibil la adresa https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoLU9GFLXIpNvINqsiW9evY5u4n3eATBpBfcfjaauv2s80-Q/viewform

Completarea acestuia durează aproximativ 15 minute.

Vă mulțumim!

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 își mărește echipa.

Partenerul nostru în proiect, Unitatea de Cercetare în Educație – CNPEE, a lansat un apel de selecție pentru ocuparea unui număr de 115 posturi de  experți disciplină – realizare ghiduri.

Mai multe informații găsiți accesând link-ul: https://bit.ly/2MjuDSL          

Vă puteți depune dosarul și online, până la data de 8 februarie, ora 14.00 prin completarea acestui formular: http://bit.ly/38xfNRs

În cadrul proiectului CRED, urmează să fie elaborate 18 ghiduri metodologice:

  • La nivelul învățământului primar - ghiduri pentru discipline de studiu, grupate în arii curriculare: Limbă și comunicare, Matematică și științe ale naturii, Om și societate, Educație fizică, sport și sănătate, Arte și Tehnologii, Consiliere și orientare.
  • La nivelul învățământului gimnazial - ghiduri pentru discipline, grupate în arii curriculare: Limbă și comunicare, Matematică și științe ale naturii, Om și societate, Arte, Educație fizică, sport și sănătate, Tehnologii, Consiliere și orientare.
  • La nivelul învățământului primar și gimnazial - un ghid metodologic pentru Limbi moderne .
  • Ghiduri care susțin aplicarea curriculumului pe trasee educaționale specifice, prevăzute de Curriculumul național: un ghid metodologic privind aplicarea programelor școlare pentru discipline specifice învățământului în limba minorităților naționale (învățământ primar și gimnazial); două ghiduri pentru Programul „A doua șansă” (învățământul primar și secundar inferior).
  • Un ghid privind managementul curriculumului la nivel de școală.

 

CASA CORPULUI DIDACTIC OLT  anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea Sud - Vest Oltenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Apel de selecție 

Anexa 1 - Cerere de înscriere

Anexa 2 - Declarație de disponibilitate

În cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED, cod SMIS 118327, al cărui beneficiar este Ministerul Educației, este prevăzută o subactivitate dedicată revizuirii metodologiilor, planurilor-cadru și programelor școlare pentru programul A doua șansă.
Derularea acestui proces de revizuire rezultă din nevoia de a corela planurile și programele școlare specifice programului A doua șansă cu abordările curriculumului din sistemul general de educație, centrat pe competențe-cheie.

Vă invităm să accesați documentele atașate și să ne oferiți feedback, pe adresa d e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la data de 12 februarie 2021.

CASA CORPULUI DIDACTIC OLT anunță rezultatul final al selecţiei pentru ocuparea  unor posturi de Experți realizare resurse educaționale deschise, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU  CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Rezultat final click AICI