În perioada aprilie-mai 2018, se derulează etapa de aplicare a instrumentelor de investigare a nevoilor de formare a profesorilor în domeniul abilitării curriculare. Această analiză de nevoi se desfășoară în cadrul proiectului CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - cod SMIS118327, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Activitatea.3.1. Analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial. 

Chestionarul adresat cadrelor didactice este instrumetul de investigație propus în vederea identificărilor nevoilor de formare a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial. 

chestionarul poate fi accesat la linkul aici!!!

Se completează fiecare întrebare, iar la final se apasă butonul DONE. 

Perioada de completare este 16 aprilie - 7 mai 2018.

Chestionarul va fi completat de cadre didactice din județul Olt, care predau la nivelul învățământului primar/gimnazial.

 

Casa Corpului Didactic olt organizează în data de 20 aprilie 2018, ora 13:00, ATELIERUL DE TEATRU - FORUM.

Sunt invitatți să participe elevi din clasele a VII-a din județul Olt. Din fiecare clasă a VII-a pot participa câte 2 elevi însoțiți de profesorul diriginte (sau de un alt profesor).

Teatrul Forum, concept creat și dezvoltat în anii ’70 de către regizorul brazilian Augusto Boal (1931-2009), este o formă participativă de teatru, care încurajează formele democratice, de cooperare între participanți.

În această formă de teatru, actorii încep prin a prezenta o situație dramatică din viața reală şi încearcă să găsească soluții: părinți care se luptă cu o dependență a copilului lor, problema unui vecin care este evacuat din casă, situații concrete de bullying sau de discriminare rasială sau de oricare alt tip, sau pur şi simplu  dificultățile cu care se confruntă un elev aflat într-o şcoală nouă, care îi este total străină.

Publicul este rugat să intervină în acțiune, pentru a-şi expune ideile. Teatrul Forum permite în acest fel crearea unui spațiu comun, precum şi contopirea celor două tipuri clasice de participanți la un spectacol – actorii şi spectatorii. Actul teatral este, mai mult decât orice altceva, intervenție voluntară, repetiție pentru acțiune socială, izvorâtă dintr-o analiză colectivă a unor probleme comune.

Pentru înscrieri clic aici

Moderator: Larisa Masay

ZEI0Organizator: ŞCOALA GIMNAZIALǍ “EUGEN IONESCU” SLATINA


 Parteneri:

  • CASA CORPULUI DIDACTIC OLT
  • SOCIETATEA CULTURALĂ “EUGEN IONESCU” SLATINA
  • CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE  ŞI CULTURAL OLT
  • BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ OLT “ION MINULESCU”
  • MUZEUL JUDEŢEAN OLT
  • CLUB SOROPTIMIST INTERNAŢIONAL SLATINA
Citește mai departe...