ZEI2020

SIMPOZIONUL NAŢIONAL „EUGEN IONESCU- PRIMA SUTĂ DE ANI” Ediţia a XI-a

Data și locul desfășurării: Luni, 30 martie 2020, ora 16:00 la Biblioteca Judeteana Olt "Ion Minulescu" (et. I, Sala de lectura)

Invitati de la Facultatea de Litere, Universitatea Craiova, Departamentul de Limbi Romanice si Clasice: Conf. Univ. Dr. Daniela Dincă- Directorul Departamentului si Prof. Univ. Dr. Cristiana Nicola Teodorescu
 

Organizator: ŞCOALA GIMNAZIALǍ “EUGEN IONESCU” SLATINA

 Parteneri:

  • CASA CORPULUI DIDACTIC OLT
  • BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ OLT “ION MINULESCU”
  • CENTRUL JUDEŢEAN DE ARTĂ ŞI CULTURĂ OLT
  • MUZEUL JUDEŢEAN OLT
  • SOCIETATEA CULTURALĂ “EUGEN IONESCU” SLATINA
  • CLUB SOROPTIMIST INTERNAŢIONAL SLATINA

Regulament și fișa de înscriere click aici

 

CRED

Rezultatul probei de evaluare a eligibilității administrative a dosarelor în cadrul concursului de selecție a experților formare în regiunea SUD – VEST OLTENIA, în afara organigramei instituției, în proiectul „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toțicod SMIS 2014+:118327

Rezultate click aici

 

CORRIGENDUM 1 LA APELUL nr. 3251/CRED/OT/15.11.2019

privind organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud - Vest Oltenia,

în afara organigramei,în cadrul proiectului POCU CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327â

Corrigendum 1_Aici

CRED

 

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative
a dosarelor în cadrul concursului de selecție a unui expert local
monitorizare și raportare pentru judetul Dolj, regiunea Sud - Vest
Oltenia, în cadrul proiectului „CRED-CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE
DESCHISA PENTRU TOTI” COD SMIS 2014+:118327

Rezultatele aici

 

CASA CORPULUI DIDACTIC OLT anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea unui post de Expert local monitorizare și raportare pentru județul Dolj, regiunea Sud - Vest Oltenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Casa Corpului Didactic Olt, în calitate de partener, coordonator pentru regiunea Sud – Vest Oltenia, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327, anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea unui post de Expert local monitorizare și raportare pentru județul Dolj, în afara organigramei.

Mai multe detalii găsiți în fișierele de mai jos:

Apel de selectie Expert local monitorizare si raportare DJ
Anexa 1 - Cerere de inscriere
Anexa 2 - Declaratie de disponibilitate

Ministerul Educației Naționale (MEN), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației, cu Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv cu Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, implementează, în perioada 15.11.2017 - 14.11.2021, proiectul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” - CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții: 10.i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.

Obiectivul general al proiectului este:

„Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri sistemice de aplicare inovativă şi sustenabilă a noului curriculum naţional, urmărind creşterea accesului la experienţe de învăţare de calitate ale elevilor din învăţământul preuniversitar primar şi gimnazial”.Mai multe detalii găsiți în fișierele de mai jos:

Apel de selecție pentru ocuparea unor posturi de formatori

Anexa 1 - Cerere de înscriere

Anexa 2 - Declarație de disponibilitate