Direcțiile de sănătate publică au transmis inspectoratelor școlare analiza situației epidemiologice.
În funcție de această analiză, comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență (CJSU/CMBSU) vor decide scenariul de reluare a activității, la propunerea consiliilor de administrație ale unităților de învățământ.
Pentru detalii click AICI

În această perioadă are loc selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la programele de formare profesională acreditate de Casa Corpului Didactic Olt în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED”.

 Adresa privind selectia cadrelor didactice din invățământul primar și gimnazial

 Anexa 1- Calendarul selecției grupului țintă

Anexa 2- Criteriile de selecție a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial

Anexa 3- Repartizare cursanți pe discipline pentru regiunea Sud - Vest Oltenia

Ministerul Educației și Cercetării facilitează accesul la informații tuturor celor interesați de contextul educativ și sanitar în care se va desfășura activitatea didactică în anul școlar/universitar 2020-2021.
O linie Telverde - 0800 67 20 31 - va fi pusă la dispoziția elevilor, studenților și părinților, în vederea obținerii de informații privind reluarea/desfășurarea procesului instructiv-educativ, în timp ce a doua linie Telverde - 0800 67 20 32 - va fi destinată reprezentanților unităților de învățământ preuniversitar de stat și administrației publice locale, cu scopul de a oferi consultanță în materie de accesare a fondurilor europene prevăzute prin OUG nr. 144/2020.
Pentru detalii click AICI

 

Selecţie pentru ocuparea unor  posturi de Experți realizare resurse educaționale deschise, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, astfel:

CCD Brașov        

10 posturi limba și literatura română - gimnaziu

CCD Brașov - Apel selecție experți RED

CCD Buzău        

10 posturi învățământ primar (1 pentru învățământ în limba maghiara)

CCD Buzău - Apel selecție  experți RED 

CCD București        

5 posturi informatica si TIC gimnaziu,

5 posturi consiliere și dezvoltare personală

CCD București - Apel selecție experți RED

CCD Botoșani

10 posturi matematica - gimnaziu

undefined://www.google.com/url?q%3Dundefined">CCD Botoșani - Apel selecție experți RED

CCD Cluj        

4 posturi fizică - gimnaziu,

4 posturi biologie - gimnaziu,

2 posturi chimie - gimnaziu

CCD Cluj - Apel selecție experți RED

CCD Timis

4 posturi limba engleză – gimnaziu și primar,

2 posturi limba franceză – gimnaziu și primar,

1 post limba germană – gimnaziu și primar,

1 post limba maghiară – gimnaziu și primar,

1 post limba italiană – gimnaziu și primar,

1 post limba spaniolă – gimnaziu și primar

CCD Timiș -  Apel selecție experți RED

CCD Olt        

4 posturi educație fizică – gimnaziu și primar,

2 posturi educație muzicală – gimnaziu și primar,

2 posturi educație tehnologică – gimnaziu și primar,

2 educatie plastica – gimnaziu si primar

CCD Olt - Apel selecție experți RED

CCD Teleorman

4 posturi geografie - gimnaziu,

4 posturi istorie - gimnaziu,

2 posturi educație socială - gimnaziu

Apel selecție experți RED - CCD Teleorman

Preocuparea Ministerului Educației și Cercetării de a asigura resurse tehnologice pentru educația digitală, în contextul desfășurării cursurilor în scenariile hibrid sau online, s-a concretizat în semnarea unui parteneriat cu companiile Google și Microsoft.
 MEC Google
 
Pentru detalii click AICI

Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul educatiacontinua.edu.ro ghidurile privind organizarea și desfășurarea activităților în cadrul unităților de învățământ pentru anul școlar 2020-2021, în contextul epidemiei de COVID-19.
 

Vă invităm să le parcurgeți aici:

 
Pentru mai multe detalii click AICI

Selecţia se adresează exclusiv cadrelor didactice din centre școlare de educație incluzivă - școli speciale/Centru Județean de Resurse și Asistență Educațională/Centru Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) și se desfășoară în baza metodologiei specifice, aprobată prin ordinul de ministru nr. 4.650/30.06.2020.

Alte informații utile (toate materialele de mai jos sunt fișiere pdf)

► Formular (google form) de înscriere:       click AICI (este necesar un cont de gmail pentru acces)

 Informații despre Corpul de Experți

Pentru mai multe detalii click AICI

       Studiu: 55% dintre părinți doresc revenirea la cursurile „față în față”, iar 31% optează pentru sistemul hibrid.
        Ministerul Educației și Cercetării (prin Unitatea de Cercetare în Educație din Cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație și MKOR Consulting - agenție de cercetare de piață - au lansat studiul „Back to School Post-Covid”. Studiul s-a derulat în rândul părinților copiilor din învățământul preuniversitar, pentru a afla care sunt așteptările și temerile lor referitoare la modul de desfășurare a noului an școlar.

Pentru detalii click AICI

Raport Back to School 2020 - 2021

 

Echivalarea și acordarea de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice participante la activități de formare din categoria 4. Programe speciale, în anul școlar 2019-2020:

Având în vedere Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, art.8 aprobată prin OMECTS nr. 5562/2011 și Nota MEN nr.48/22.02.2013, art.15, în perioada 01-30 septembrie are loc procedura de echivalare și acordare de credite profesionale transferabile cadrelor didactice participante la activități de formare din categoria 4. Programe speciale, în anul școlar 2019-2020:
  • obținerea gradului didactic II, gradului didactic I;
  • absolvirea studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în domeniul știinţele educaţiei;
  • absolvirea studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul știinţele educaţiei;
  • absolvirea unui program de conversie profesională în învăţământ prin studii postuniversitare;
  • obţinerea unei alte specializări, care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă;
Citește mai departe...