Masuri

Ministerul Educației și Cercetării a stabilit împreună cu specialiștii din cadrul Ministerului Sănătății și în conformitate cu recomandările Comitetului Național pentru Situații de Speciale de Urgență măsurile pentru reluarea activității în unitățile de învățământ, în condiții de siguranță pentru elevi, cadre didactice, personalul din școli și părinți.

Comunicat de presă

A fost emis ordinul de ministru privind instrucțiunile pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line. Documentul precizează măsuri specifice pentru desfășurarea procesului de învățare on-line din învățământul preuniversitar.

Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția cadrelor didactice, elevilor și părinților o colecție de resurse necesare continuării învățării în mediul on-line. Portalul Digital pe educred.ro centralizează platforme de învățare și resurse educaționale deschise, inclusiv tutoriale și alte materiale de învățare destinate formării și susținerii cadrelor didactice.

Pentru detalii click aici

 Au fost aprobate noile programe pentru Evaluarea Națională pe care o vor susține absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019 - 2020 și pentru Examenul național de bacalaureat 2020.

O.M.E.C. Nr. 4115/10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale Examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 - 2020

PROGRAME pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, anul școlar 2019-2020, Anexa 1 la O.M.E.C. Nr. 4115/10.04.2020

PROGRAME pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2020, Anexa 2 la O.M.E.C. Nr. 4115/10.04.2020:

-Limba și literatura română_Limba și literatura maternă

-Matematică_Istorie_Fizică

-Chimie_Biologie_Informatică_Geografie_Logică, argumentare și comunicare_Psihologie_Economie_Sociologie_Filosofie

Teste de antrenament 

 

 

Learning never stops

 

UNESCO este singura agenție ONU care are un mandat pentru a acoperi toate aspectele Educației. În contextul COVID-19, spre a asigura educația continuă pentru cei peste un miliard și jumătate de elevi și studenți afectați de închiderea cursurilor în 165 de țări, UNESCO a lansat una dintre cele mai ample inițiative în domeniul educației din istoria Organizației: Coaliția Globală pentru Educație. Această inițiativă aduce laolaltă actori internaționali, statali și non-statali, asociați în jurul unui unic obiectiv: asigurarea accesului la educație pentru copiii și tinerii din toate țările afectate de criză.
Pentru detalii click aici

Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării, a aprobat prin ordin revizuirea programelor de examen pentru Evaluarea Națională a absolvenților de clasa a VIII-a și examenul național de Bacalaureat, fără conținuturi aferente semestrului al II-lea al anului școlar în curs. Această măsură a fost agreată și cu partenerii educaționali, reprezentanții elevilor, studenților, părinților, cadrelor didactice și reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor, în vederea finalizării cu succes a anului școlar 2019-2020.

Pentru detalii click aici.

 

cred

Raport privind situația curriculumului la decizia școlii și a cadrului actual de reglementare elaborat în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Autori: Titel Iordache, Ciprian Fartușnic, Angela Teșileanu, Irina Horga (coord.)
An apariție: 2020
Număr de pagini: 114Format: A4
ISBN: 978-606-8966-05-2

Raportul a fost elaborat în cadrul Activității A.1.2. Promovarea unei noi metodologii privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor. Raportul are rolul de a fundamenta o nouă metodologie privind curriculumul la decizia școlii (CDS), prin oferirea de informații relevante despre: cadrul legal care reglementează elaborarea și implementarea CDS; date de cercetare cu privire la reprezentările actorilor școlari și practicile educaționale legate de implementarea CDS; formularea de recomandări privind elaborarea și aplicarea CDS la nivelul unităților de învățământ.

Ministerul Educației și Cercetării continuă susținerea intervențiilor eficiente în limitarea răspândirii pandemiei COVID-19 pe teritoriul României. Astfel, a fost aprobată a doua listă a temelor de cercetare care vor fi atribuite printr-o nouă rundă de competiții „top-down” de cercetare-dezvoltare.

Temele au fost propuse de Grupul Interinstituțional pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare în domeniul Securității (GI-CDIS) şi vor fi atribuite în cadrul primului apel din 2020 dedicat problematicii pandemiei COVID-19, organizat în cadrul  Programului 2 - „Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare şi inovare”, Subprogramul 2.1 -„Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare şi Inovare” din Planul Național de Cercetare - Dezvoltare și Inovare” pentru perioada 2015-2020. Proiectele vor fi executate într-un interval de timp cuprins între 30 de zile şi 7 luni, cu rezultate din prima lună de implementare sub formă de produse, servicii și/sau procese de fabricație inovatoare.

Instituțiile responsabile și instituțiile susținătoare sunt Ministerul Sănătății, Agenția Spațială Română, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Institutul pentru Tehnologii Avansate, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne.

Pentru detalii privind a doua listă a temelor de cercetare click aici.

Detalii cu privire la modalitatea de desfășurare a competiției sunt disponibile aici.

Idei noi de proiecte de cercetare pot fi accesate aici.

 public speaking   public speaking 2

Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu SPEAKINGS, lansează primul program integrat de public speaking pentru elevii și studenții din România, menit să le dezvolte abilitățile de comunicare în public, de organizare și structurare a informației.

Pentru detalii  click aici:

-https://www.edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-%C8%99i-speakings-lanseaz%C4%83-un-program-de-public-speaking-pentru-elevi

-https://speakings.ro/

-https://www.edu.ro/program-online-de-public-speaking-pentru-elevi-%C8%99i-studen%C8%9Bi

cred

ORDIN nr. 3845/27.03.2020 privind instituirea unor măsuri excepţionale de reorganizare şi desfăşurare a activităţilor de formare şi de evaluare finală, faţă-în-faţă, în regim on-line, pentru programele de formare continuă blended-leaming, acreditate şi implementate în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi" (CRED), cod SMIS 2014+:118327, în condiţiile impuse de situţia de urgenţă instituită la nivelul României

Consiliere psihologica

Inițiativa AMBASADOR pentru COMUNITATE este rezultatul parteneriatului între Ministerul Educației și Cercetării și Asociația Proacta EDU, susținut de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar (FNAP-IP), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” (FSE - SH) și Consiliul Elevilor și beneficiind de sprijinul Zepelin Production.

Complementar soluțiilor propuse de Ministerul Educației și Cercetării pentru continuarea învățării de acasă, AMBASADOR pentru COMUNITATE vine în sprijinul cadrelor didactice, elevilor și părinților prin consiliere personalizată online sau telefonică în scopul de a trece mai ușor peste această perioadă.

Pentru detalii click aici