AFIS

 

Liceul Tehnologic  “Alexe Marin” Slatina județul Olt, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Olt, vă invită să participaţi în data de 10 mai 2019, la Simpozionul Naţional de comunicări ştiinţifice în domeniul informaticii „INFO-PRACTIC” ediția a IX-a,  înscris în Calendarul Activităților Culturale și Metodice al Casei Corpului Didactic Olt pentru anul școlar 2018-2019.
Simpozionul se adresează tuturor elevilor şi cadrelor didactice cu preocupări în domeniu.
Secţiunile simpozionului:
1. Referate şi comunicări ştiinţifice pentru profesori;
2. Referate şi comunicări ştiinţifice pentru elevi.
Informații legate de simpozion puteți găsi accesând site-ul:  https://concursinfopractic.wordpress.com/ sau aici

 

Cursul de formare ”II.71 - Întocmirea, gestionarea și eliberarea actelor de studii și a documentelor școlare în învățământul preuniversitar” se va desfășura în perioada 18-26 mai 2019.

Public – ţintă: Persoane care gestioneaza acte studii secretari/directori 

Justificare: Ideea acestui curs a venit din numeroasele schimbările survenite în completarea şi gestionarea actelor de studii şi a documentelor şcolare în învăţământul preuniversitar. Cursul se doreşte a fi un sprijin real pentru toţi cei implicaţi în completarea, gestionarea şi eliberarea actelor de studii şi a documentelor şcolare. Toţi cei care completează, gestionează sau eliberează un act de studiu în învăţământul preuniversitar trebuie să înţeleagă importanţa corectitudinii aplicării Legilor şi Regulamentelor în vigoare.

Durata: 24 ore/95 lei

Pentru înscrieri clic aici!

 

 

 

Joi, 28 martie 2018, ora 16:00, la Biblioteca Județeană „ Ion Minulescu” la cea de-a X-a ediţie a Simpozionului Naţional „Eugen Ionescu - prima sută de ani”, înscris în Calendarul Activităților Culturale și Metodice al Casei Corpului Didactic Olt pentru anul școlar 2018-2019.

ZEI 1

Simpozionul Național „Eugen Ionescu - Prima sută de ani” se înscrie în seria manifestărilor culturale dedicate Zilei Mondiale a Teatrului, sărbătorită în fiecare an la 27 martie, fiind totodată și un omagiu adus unuia dintre cei mai mari dramaturgi din literatura universală, Eugen Ionescu, a cărui trecere în neființă s-a petrecut pe 28 martie 1994 la Paris.

Simpozionul Național „Eugen Ionescu- Prima sută de ani” este organizat de Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu” în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Olt, Societatea Culturală „Eugen Ionescu” Slatina, Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu”, Muzeul Judeţean Olt, Club Soroptimist Internaţional Slatina.

Citește mai departe...

Casa Corpului Didactic Olt este partener în cadrul proiectul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat  din  Fondul  Social  European  (FSE)  prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, contract de finanțare nr. POCU/254/6/20.

În cadrul activității Activității 2.2 - Elaborarea de resurse educaționale deschise și de alte resurse relevante pentru sprijinirea aplicării la clasă a noilor programe școlare (inclusiv materiale multimedia etc.) vor fi elaborate materiale educaționale, ghiduri metodologice, resurse educaționale multimedia (video, aplicații etc.) sau programe pentru disciplinele opționale în cadrul proiectului. 

Cadrele didactice interesate să elaboreze materiale pot afla mai multe informații accesând pagina de Facebook a proiectului CRED (https://www.facebook.com/Proiectul-CRED-265274661062902/) și link-urile https://red.educred.ro sau prin Facebook  (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=266325770957791&id=265274661062902).

Miercuri, 13.02.2019, Casa Corpului Didactic Olt a găzduit Expoziția călătoare ecologică  FRUMOASĂ EȘTI, PĂDUREA MEA!, expoziție ce face parte din activitățile Proiectului Internațional Porți Verzi realizat în colaborare cu o fundație pentru tineret și ecologie din Ungaria. Mesajul creațiilor plastice, realizate de către echipajul „O 9 Generație” de la Școala Gimnazială „Vlaicu Vodă” Slatina, jud. Olt, coordonat de profesor Alina Marin, profesor Alina Zamfir și prof. metodist Mioara Mitrea, continuă frumosul drum al proiectului ecologic aflat la a doua ediție, inspirând și fiind o verigă importantă în lanțul trofic al umanității prin dragoste, muncă, voluntariat și dăruire necondiționată. A fost întărită ideea că prin contaminarea mediului înconjurător, întreaga populație este expusă riscurilor. Astfel, printr-o explozie de culori, imaginație și talent, elevii clasei a V-a atrag atenția asupra impactului puternic pe care indiferența umană îl are asupra mediului înconjurător.

51939141 244424983109723 4417059820222283776 n

ZEI

Organizator: ŞCOALA GIMNAZIALǍ “EUGEN IONESCU” SLATINA

Parteneri:

  • CASA CORPULUI DIDACTIC OLT
  • SOCIETATEA CULTURALĂ “EUGEN IONESCU” SLATINA
  • CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE  ŞI CULTURAL OLT
  • BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ OLT “ION MINULESCU”
  • MUZEUL JUDEŢEAN OLT
  • CLUB SOROPTIMIST INTERNAŢIONAL SLATINA
Citește mai departe...

Marți, 22.01.2019, la Casa Corpului Didactic Olt, a avut loc întâlnirea de lucru  în cadrul proiectului POCU CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat  din  Fondul  Social  European  (FSE)  prin Programul Operațional Capital Uman 2014 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe,  Prioritatea de investiții: 10.i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.

La întâlnire au participat dl Petru ANDEA, Secretar de Stat în Ministerul Educației Naționale, dna Merima Carmen PETROVICI, director al Unității de Împlementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale, dna Mihaela Tania IRIMIA, director general al Direcției Generale Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial, dl Ciprian FARTUȘNIC, director al Institutuțui de Științe ale Educației, Ion Adrian BĂRBULETE, inspector școlar general, Mariana GHEORGHE și Florica GRECU inspectori școlari generali adjuncți la Inspectoratul Școlar Județean Olt, reprezentanți ai beneficiarului și partenerilor implicați în implementarea proiectului.

Citește mai departe...

Consiliul Europei – campanie privind rolul educației pentru dezvoltarea și menținerea unei culturi a democrației

Campaign logo color ENÎn contextul provocărilor actuale referitoare la criza socio-economică, fenomenul migrațional, valul de extremism violent și radicalizare care afectează țările europene, Consiliul Europei susține rolul educației și misiunea școlilor în ceea ce privește dezvoltarea și menținerea unei culturi a democrației prin intermediul unei campanii.

Citește mai departe...