Jurnal de bord - Workshop internațional  „Valori educaționale europene în școala secolului XXI”

În perioada 31 mai - 4 iunie 2018, a avut loc Workshop-ul internațional  „Valori educaționale europene în școala secolului XXI”, desfășurat în cadrul Parteneriatului educațional dintre Casa Corpului Didcatic Olt și Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája.

 HU1

Citește mai departe...

Mai sunt vreo 2 locuri disponibile la Workshop-ul Internațional „Valori educaționale europene în școala secolului XXI”

Casa Corpului Didactic Olt organizează în Ungaria (Gyor), în perioada 31.05-04.06.2018, Workshop-ul Internațional „Valori educaționale europene în școala secolului XXI”

Perioada: 31.05.2018 - 04.06.2018

Locul desfășurării: Ungaria

Grup țintă: personal didactic

Argument:

Viitorul Europei este urban! Potrivit UNESCO, în 50 de ani, 90% din populația lumii va trăi într-un mediu urban. În multe părți ale Europei acest lucru este astăzi un fapt. Este momentul potrivit să începem să explorăm orașele și să le folosim ca resursă în predare și învățare.

Citește mai departe...

Casa Corpului Didactic Olt organizează în Ungaria (Gyor), în perioada 31.05-04.06.2018, Workshop-ul Internațional „Valori educaționale europene în școala secolului XXI”

Perioada: 31.05.2018 - 04.06.2018

Locul desfășurării: Ungaria

Grup țintă: personal didactic

Argument:

Viitorul Europei este urban! Potrivit UNESCO, în 50 de ani, 90% din populația lumii va trăi într-un mediu urban. În multe părți ale Europei acest lucru este astăzi un fapt. Este momentul potrivit să începem să explorăm orașele și să le folosim ca resursă în predare și învățare.

Citește mai departe...

Casa Corpului Didactic Olt vă invită la Simpozionul Național ”Cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor româneşti” ce va avea loc în data de 4 mai 2018, ora 12:00, la Liceul cu program Sportiv Slatina.

Obiceiurile şi tradiţiile sunt un domeniu important al culturii populare româneşti. Ele au rolul de a regla şi consolida relaţiile comunitare, fiind respectate cu stricteţe de toţi membrii societăţii. Rolul nostru al dascălilor, este de a-i face pe copii să înveţe, să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile poporului în care s-au născut, să iubească meleagurile natale, portul românesc dar şi sărbătorile care ne aduc în suflete atâta bucurie.

SECŢIUNI PROPUSE:

 SECŢIUNEA I: Sesiune de comunicări şi referate cu tema: „Rolul dascălilor în cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor româneşti”

 SECŢIUNEA A II-A: Proiecte, parteneriate, activităţi extraşcolare şi extracurriculare legate de tema simpozionului „Cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor româneşti” - se admit şi materiale în format PowerPoint.

 SECŢIUNEA A III-A: Auxiliare, ghiduri, materiale didactice, reviste de specialitate, opţionale, etc.

Citește mai departe...

În perioada aprilie-mai 2018, se derulează etapa de aplicare a instrumentelor de investigare a nevoilor de formare a profesorilor în domeniul abilitării curriculare. Această analiză de nevoi se desfășoară în cadrul proiectului CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - cod SMIS118327, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Activitatea.3.1. Analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial. 

Chestionarul adresat cadrelor didactice este instrumetul de investigație propus în vederea identificărilor nevoilor de formare a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial. 

chestionarul poate fi accesat la linkul aici!!!

Se completează fiecare întrebare, iar la final se apasă butonul DONE. 

Perioada de completare este 16 aprilie - 7 mai 2018.

Chestionarul va fi completat de cadre didactice din județul Olt, care predau la nivelul învățământului primar/gimnazial.

 

Casa Corpului Didactic olt organizează în data de 20 aprilie 2018, ora 13:00, ATELIERUL DE TEATRU - FORUM.

Sunt invitatți să participe elevi din clasele a VII-a din județul Olt. Din fiecare clasă a VII-a pot participa câte 2 elevi însoțiți de profesorul diriginte (sau de un alt profesor).

Teatrul Forum, concept creat și dezvoltat în anii ’70 de către regizorul brazilian Augusto Boal (1931-2009), este o formă participativă de teatru, care încurajează formele democratice, de cooperare între participanți.

În această formă de teatru, actorii încep prin a prezenta o situație dramatică din viața reală şi încearcă să găsească soluții: părinți care se luptă cu o dependență a copilului lor, problema unui vecin care este evacuat din casă, situații concrete de bullying sau de discriminare rasială sau de oricare alt tip, sau pur şi simplu  dificultățile cu care se confruntă un elev aflat într-o şcoală nouă, care îi este total străină.

Publicul este rugat să intervină în acțiune, pentru a-şi expune ideile. Teatrul Forum permite în acest fel crearea unui spațiu comun, precum şi contopirea celor două tipuri clasice de participanți la un spectacol – actorii şi spectatorii. Actul teatral este, mai mult decât orice altceva, intervenție voluntară, repetiție pentru acțiune socială, izvorâtă dintr-o analiză colectivă a unor probleme comune.

Pentru înscrieri clic aici

Moderator: Larisa Masay