Curs de formare „Protecţia datelor cu caracter personal”

Organizatori: Casa Corpului Didactic Olt și SC Infomed Pro SRL

Perioada de formare :

  • octombrie-noiembrie 2018

Locația formării: Casa Corpului Didactic Olt (în funcție de numărul și opțiunea participanților, se pot face grupe și în alte locații)

Cost: 300  lei

Durată: 12 ore (în 2 zile)

Public țintă: personal didactic și didactic auxiliar

Pentru înscrieri CLIC AICI!

Documente necesare înscrierii: CLIC AICI!

gdpr

 

Citește mai departe...

Curs de formare „Protecţia datelor cu caracter personal”

De ce? - Conform legislației actuale, fiecare organizație are obligația de a desemna un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

Organizatori: Casa Corpului Didactic Olt și SC Infomed Pro SRL

Perioada de formare :

  • 18-19 octormbrie 2018 

Locația formării: Casa Corpului Didactic Olt (în funcție de numărul și opțiunea participanților, se pot face grupe și în alte locații)

Cost: 300  lei

Durată: 12 ore (în 2 zile)

Public țintă: personal didactic și didactic auxiliar

Pentru înscrieri CLIC AICI!

Documente necesare înscrierii: CLIC AICI!

gdpr

 

Citește mai departe...

Ministerul Educației Naționale (MEN), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Institutul de Științe al Educației, cu Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv cu Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor și Inspectoratul Școlar al municipiului București, implementează, în perioada 15.11.2017-14.11.2021, proiectul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327,cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții: 10.i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.

Obiectivul general este Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri sistemice de aplicare inovativă şi sustenabilă a noului curriculum naţional, urmărind creşterea accesului la experienţe de învăţare de calitate ale elevilor din învăţământul preuniversitar primar şi gimnazial...

Mai multe detalii găsiți în fișierele de mai jos:

 Apel selecție despre proiectul CRED

Cerere de înscriere

Declarație de disponibilitate

 

 

Echivalarea și acordarea de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice participante la activități de formare din categoria 4. Programe speciale, în anul școlar 2017-2018:

 Având în vedere Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, art.8 aprobată prin OMECTS nr. 5562/2011 și Nota MEN nr.48/22.02.2013, art.15, în perioada 01-30 septembrie are loc procedura de echivalare și acordare de credite profesionale transferabile cadrelor didactice participante la activități de formare din categoria 4. Programe speciale, în anul școlar 2017-2018:

  1. obținerea gradului didactic II, gradului didactic I;
  2. absolvirea studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în domeniul Stiinţele educaţiei;
  3. absolvirea studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Stiinţele educaţiei;
  4. absolvirea unui program de conversie profesională în învăţământ prin studii postuniversitare;
  5. obţinerea unei alte specializări, care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă;
Citește mai departe...

Curs de formare „Protecţia datelor cu caracter personal”

Organizatori: Casa Corpului Didactic Olt și SC Infomed Pro SRL

Perioada de formare :

  • 6-7 septembrie 2018, interval orar 10:00-14:00

Locația formării: Casa Corpului Didactic Olt (în funcție de numărul și opțiunea participanților, se pot face grupe și în alte locații)

Cost: 300  lei

Durată: 12 ore (în 2 zile)

Public țintă: personal didactic și didactic auxiliar

Pentru înscrieri CLIC AICI!

Documente necesare înscrierii: CLIC AICI!

gdpr

Citește mai departe...

Ministerul Educației Naționale anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” CRED. Termen depunere dosare 20.06.2018. 

Pentru mai multe detalii clic aici!! Anunt selectie experti CRED

 

Jurnal de bord - Workshop internațional  „Valori educaționale europene în școala secolului XXI”

În perioada 31 mai - 4 iunie 2018, a avut loc Workshop-ul internațional  „Valori educaționale europene în școala secolului XXI”, desfășurat în cadrul Parteneriatului educațional dintre Casa Corpului Didcatic Olt și Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája.

 HU1

Citește mai departe...

Mai sunt vreo 2 locuri disponibile la Workshop-ul Internațional „Valori educaționale europene în școala secolului XXI”

Casa Corpului Didactic Olt organizează în Ungaria (Gyor), în perioada 31.05-04.06.2018, Workshop-ul Internațional „Valori educaționale europene în școala secolului XXI”

Perioada: 31.05.2018 - 04.06.2018

Locul desfășurării: Ungaria

Grup țintă: personal didactic

Argument:

Viitorul Europei este urban! Potrivit UNESCO, în 50 de ani, 90% din populația lumii va trăi într-un mediu urban. În multe părți ale Europei acest lucru este astăzi un fapt. Este momentul potrivit să începem să explorăm orașele și să le folosim ca resursă în predare și învățare.

Citește mai departe...

Casa Corpului Didactic Olt organizează în Ungaria (Gyor), în perioada 31.05-04.06.2018, Workshop-ul Internațional „Valori educaționale europene în școala secolului XXI”

Perioada: 31.05.2018 - 04.06.2018

Locul desfășurării: Ungaria

Grup țintă: personal didactic

Argument:

Viitorul Europei este urban! Potrivit UNESCO, în 50 de ani, 90% din populația lumii va trăi într-un mediu urban. În multe părți ale Europei acest lucru este astăzi un fapt. Este momentul potrivit să începem să explorăm orașele și să le folosim ca resursă în predare și învățare.

Citește mai departe...

Casa Corpului Didactic Olt vă invită la Simpozionul Național ”Cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor româneşti” ce va avea loc în data de 4 mai 2018, ora 12:00, la Liceul cu program Sportiv Slatina.

Obiceiurile şi tradiţiile sunt un domeniu important al culturii populare româneşti. Ele au rolul de a regla şi consolida relaţiile comunitare, fiind respectate cu stricteţe de toţi membrii societăţii. Rolul nostru al dascălilor, este de a-i face pe copii să înveţe, să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile poporului în care s-au născut, să iubească meleagurile natale, portul românesc dar şi sărbătorile care ne aduc în suflete atâta bucurie.

SECŢIUNI PROPUSE:

 SECŢIUNEA I: Sesiune de comunicări şi referate cu tema: „Rolul dascălilor în cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor româneşti”

 SECŢIUNEA A II-A: Proiecte, parteneriate, activităţi extraşcolare şi extracurriculare legate de tema simpozionului „Cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor româneşti” - se admit şi materiale în format PowerPoint.

 SECŢIUNEA A III-A: Auxiliare, ghiduri, materiale didactice, reviste de specialitate, opţionale, etc.

Citește mai departe...