Mai sunt 3 zile în care vă puteți înscrie sau puteți propune un cadru didactic de excepție, care să participe la selecția în cadrul Concursului Național Creatori de Educație, ediția a II-a, 2020.

Activitățile originale, creative, inovatoare care, cu siguranță, au fost desfășurate, pot constitui exemple de bună practică.

Pentru detalii privind înscrierea accesați link-ul: https://www.creatorideeducatie.ro/


rsz 1povestile de succes continuă

Stimați parteneri,

Poate mai mult ca oricând, este necesar să comunicăm, să împărtășim idei și gânduri despre metodele, soluțiile, practicile, acțiunile concrete prin intermediul cărora profesorii din România s-au adaptat ”Școlii de Acasă”.

În cadrul proiectului nostru, ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, am recunoscut și premiat dascăli valoroși, care merită pe deplin să le oferim oportunitatea de a face cunoscute activitățile originale sau soluțiile inovatoare aplicate la clasă, în contextul cu totul special al ultimelor luni. De a discuta sau a dezbate cu colegii din întreaga țară despre abordări creative, despre capacitate de adaptare și flexibilitate, despre dăruire și implicare. Nu în ultimul rând, despre resorturile interioare care s-au activat și despre resursele, aproape infinite, ivite odată cu instalarea ”Școlii de Acasă”.

Ei sunt Creatorii de Educație și ne bucurăm să îi avem alături de noi în cadrul evenimentului online ce le este dedicat, ”Creatori de Educație – poveștile de succes continuă!”, joi, 25 iunie, orele 14.00-16.00. Evenimentul este transmis live, pe contul de Facebook ”Proiectul CRED”, fiind adresat tuturor cadrelor didactice din România care doresc să afle bune practici de la colegi a căror valoare este recunoscută de întreaga comunitate educațională.

Document cu mai multe informații despre eveniment.

Pagina de Facebook special creată pentru eveniment https://www.facebook.com/events/712317592918987

Cautam creatori de educatie

 

Selecția Națională „Creatori de Educație” din acest an - organizată  în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți - CRED”, se desfășoară într-un context cu totul special și pentru că ne dorim să poată fi înscrise cât mai multe cadre didactice din țara noastră,  vă informăm căa fost prelungită perioada de înscriere a propunerilor până la data de 5 iulie a.c.

Decizie prelungire înscrieri Concurs „Creatori de educație”  2020

Știre referitoare la prelungirea înscrierilor la Concursul „Creatori de educație”, ediția 2020

Conform Hotărârii Guvernului nr. 394/18 mai 2020, pe întreg teritoriul țării a fost instituită starea de alertă, iar prin Hotărârea de Guvern nr. 476/16 iunie 2020, starea de alertă a fost prelungită.

Pentru detalii click AICI

Simpozionul național „Cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor româneşti”
Ediția a X-a, 30 iunie 2020

Organizatori: Liceul cu Program Sportiv Slatina în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Olt

Modul de desfășurare : webinar (meet)

Secţiuni   propuse:

 • Secţiunea I:

Sesiune de comunicări şi referate cu tema: „Rolul dascălilor în cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor româneşti”  

 • Secţiunea a II-a:

Proiecte, parteneriate, activităţi extraşcolare şi extracurriculare legate de tema simpozionului „Cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor româneşti”  - se admit şi materiale în format PowerPoint.                                                   

 • Secţiunea a III-a:

Auxiliare, ghiduri, materiale didactice, reviste de specialitate, opţionale, etc.

Regulament si inscriere

 

 

 

ZEI2020

Simpozionul Național „Eugen Ionescu- Prima sută de ani”, ediția a XI-a va avea loc în data de 29 iunie 2020 on-line (webinar)

Organizator: ŞCOALA GIMNAZIALǍ “EUGEN IONESCU” SLATINA

 Parteneri:

 • CASA CORPULUI DIDACTIC OLT
 • BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ OLT “ION MINULESCU”
 • CENTRUL JUDEŢEAN DE ARTĂ ŞI CULTURĂ OLT
 • MUZEUL JUDEŢEAN OLT
 • SOCIETATEA CULTURALĂ “EUGEN IONESCU” SLATINA
 • CLUB SOROPTIMIST INTERNAŢIONAL SLATINA

Regulament de participare și fișa de înscriere

 

Casa Corpului Didactic Olt anunță începerea înscrierilor la cursul de formare „Predare – învățare – evaluare în mediul on-line”.

Durat cursului: 24 ore

Modul de organizare: sincron audio-video (webinar).

Înscrierile se realizează exclusiv on-line la linkul

Costuri: curs de formare gratuit

 

Competețe:

 • conștientizarea necesității cunoașterii metodelor/mijloacelor/instrumentelor de predare – învățare – evaluare on-line;
 • îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice de a utiliza platforme de învățare, instrumente și resurse necesare desfășurării activităților de învățare on-line;
 • dezvoltarea competențelor de creare și utilizare a resurselor educaționale on-line;
 • dezvoltarea competențelor de individualizare și flexibilizare a învățării în contextul predării – învățării – evaluării on-line;
 • facilitarea lucrului în echipă.

Module:

 1. Introducere în predarea – învățarea – evaluarea on-line
 2. Platforme educaționale/ Aplicații/ Instrumente utilizate în predarea- învățarea – evaluarea on-line 
 3. Managementul clasei de elevi și a resurselor în predarea – învățarea – evaluarea on-line

Guvernul României a aprobat Hotărârea nr. 394/2020 privind instituirea stării de alertă, în conformitate cu prevederile Legii 55/2020, iar în domeniul educației și cercetării sunt prevăzute următoarele măsuri:

          1.Se menține măsura suspendării temporare a cursurilor din toate unitățile și instituțiile de învățământ până la finalul anului școlar/universitar, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului educației și cercetării și ministrului sănătății.

          2.Se permite desfășurarea, după data de 02.06.2020, a unor activități de pregătire, pe o perioadă de 2 săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a 8-a, a 12-a și a 13-a), precum și pentru organizarea examenelor naționale și de cercetare a competențelor profesionale, precum și activitățile specifice fiecărei instituții de învățământ superior, în condițiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin ordinul comun al ministrului educației și cercetării și ministrului sănătății. 

Pentru detalii click aici

ORDIN nr. 4.266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII Nr. 4.266 din 18 mai 2020
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 840 din 19 mai 2020
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 19 mai 2020

ORDIN nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII Nr. 4.267 din 18 mai 2020
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 841 din 19 mai 2020
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 19 mai 2020