cred

 

Rezultatul probei de evaluare a dosarelor

în cadrul concursului de selecție a experților realizare resurse educaționale deschise pentru disciplinele Educație fizică și sport, Educație muzicală, Educație plastică, Educație tehnologică în regiunea SUD – VEST OLTENIA, în afara organigramei instituției, în proiectul „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, cod SMIS 2014+:118327, apel de selecție nr. 6006/CRED/OT/26.08.2020

cred

 

11 septembrie 2020, marchează desemnarea premianților Selecției Naționale de bune practici în educație, nivelurile primar și gimnazial, „Creatori de Educație”, ediția 2020.

Pentru detalii click AICI

Lista câștigătorilor Selecției Naționale de bune practici „Creatori de Educație” 

 cred

 

CASA CORPULUI DIDACTIC OLT anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea unui post de Expert local grup țintă pentru județul Mehedinți, regiunea Sud - Vest Oltenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Apel de selecție

Anexa 1 - Cerere de înscriere

Anexa 2 - Declarație de disponibilitate

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în data de 17 septembrie, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), apelul de selecție destinat cadrelor didactice care doresc să facă parte din Corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN).

CPEECN se constituie ca grup de profesori, organizați pe discipline de examen/concurs, care îndeplinesc criteriile stabilite la nivel național și urmează să evalueze, într-o manieră unitară și eficientă, lucrările elevilor/cadrelor didactice din cadrul examenelor naționale (evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, bacalaureat, definitivare în învățământ și concursul național de ocupare a posturilor didactice - titularizare).

CPEECN are rolul de a funcționa ca o comunitate de învățare și de a se dezvolta ca organism subordonat inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Pentru detalii click AICI

 

cred

Eventualele contestații vor fi depuse la sediul Casei Corpului Didactic Olt, str. Ionașcu nr. 38, Slatina, județul Olt, între orele 08.00 - 16.00 sau scanate și transmise la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor acestei etape, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Rezultatul probei de evaluare a eligibilității administrative a dosarelor

Direcțiile de sănătate publică au transmis inspectoratelor școlare analiza situației epidemiologice.
În funcție de această analiză, comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență (CJSU/CMBSU) vor decide scenariul de reluare a activității, la propunerea consiliilor de administrație ale unităților de învățământ.
Pentru detalii click AICI

În această perioadă are loc selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la programele de formare profesională acreditate de Casa Corpului Didactic Olt în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED”.

 Adresa privind selectia cadrelor didactice din invățământul primar și gimnazial

 Anexa 1- Calendarul selecției grupului țintă

Anexa 2- Criteriile de selecție a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial

Anexa 3- Repartizare cursanți pe discipline pentru regiunea Sud - Vest Oltenia

Ministerul Educației și Cercetării facilitează accesul la informații tuturor celor interesați de contextul educativ și sanitar în care se va desfășura activitatea didactică în anul școlar/universitar 2020-2021.
O linie Telverde - 0800 67 20 31 - va fi pusă la dispoziția elevilor, studenților și părinților, în vederea obținerii de informații privind reluarea/desfășurarea procesului instructiv-educativ, în timp ce a doua linie Telverde - 0800 67 20 32 - va fi destinată reprezentanților unităților de învățământ preuniversitar de stat și administrației publice locale, cu scopul de a oferi consultanță în materie de accesare a fondurilor europene prevăzute prin OUG nr. 144/2020.
Pentru detalii click AICI

 

Selecţie pentru ocuparea unor  posturi de Experți realizare resurse educaționale deschise, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, astfel:

CCD Brașov        

10 posturi limba și literatura română - gimnaziu

CCD Brașov - Apel selecție experți RED

CCD Buzău        

10 posturi învățământ primar (1 pentru învățământ în limba maghiara)

CCD Buzău - Apel selecție  experți RED 

CCD București        

5 posturi informatica si TIC gimnaziu,

5 posturi consiliere și dezvoltare personală

CCD București - Apel selecție experți RED

CCD Botoșani

10 posturi matematica - gimnaziu

undefined://www.google.com/url?q%3Dundefined">CCD Botoșani - Apel selecție experți RED

CCD Cluj        

4 posturi fizică - gimnaziu,

4 posturi biologie - gimnaziu,

2 posturi chimie - gimnaziu

CCD Cluj - Apel selecție experți RED

CCD Timis

4 posturi limba engleză – gimnaziu și primar,

2 posturi limba franceză – gimnaziu și primar,

1 post limba germană – gimnaziu și primar,

1 post limba maghiară – gimnaziu și primar,

1 post limba italiană – gimnaziu și primar,

1 post limba spaniolă – gimnaziu și primar

CCD Timiș -  Apel selecție experți RED

CCD Olt        

4 posturi educație fizică – gimnaziu și primar,

2 posturi educație muzicală – gimnaziu și primar,

2 posturi educație tehnologică – gimnaziu și primar,

2 educatie plastica – gimnaziu si primar

CCD Olt - Apel selecție experți RED

CCD Teleorman

4 posturi geografie - gimnaziu,

4 posturi istorie - gimnaziu,

2 posturi educație socială - gimnaziu

Apel selecție experți RED - CCD Teleorman

Preocuparea Ministerului Educației și Cercetării de a asigura resurse tehnologice pentru educația digitală, în contextul desfășurării cursurilor în scenariile hibrid sau online, s-a concretizat în semnarea unui parteneriat cu companiile Google și Microsoft.
 MEC Google
 
Pentru detalii click AICI