ZEI2020

Simpozionul Național „Eugen Ionescu- Prima sută de ani”, ediția a XI-a va avea loc în data de 29 iunie 2020 on-line (webinar)

Organizator: ŞCOALA GIMNAZIALǍ “EUGEN IONESCU” SLATINA

 Parteneri:

 • CASA CORPULUI DIDACTIC OLT
 • BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ OLT “ION MINULESCU”
 • CENTRUL JUDEŢEAN DE ARTĂ ŞI CULTURĂ OLT
 • MUZEUL JUDEŢEAN OLT
 • SOCIETATEA CULTURALĂ “EUGEN IONESCU” SLATINA
 • CLUB SOROPTIMIST INTERNAŢIONAL SLATINA

Regulament de participare și fișa de înscriere

 

Casa Corpului Didactic Olt anunță începerea înscrierilor la cursul de formare „Predare – învățare – evaluare în mediul on-line”.

Durat cursului: 24 ore

Modul de organizare: sincron audio-video (webinar).

Înscrierile se realizează exclusiv on-line la linkul

Costuri: curs de formare gratuit

 

Competețe:

 • conștientizarea necesității cunoașterii metodelor/mijloacelor/instrumentelor de predare – învățare – evaluare on-line;
 • îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice de a utiliza platforme de învățare, instrumente și resurse necesare desfășurării activităților de învățare on-line;
 • dezvoltarea competențelor de creare și utilizare a resurselor educaționale on-line;
 • dezvoltarea competențelor de individualizare și flexibilizare a învățării în contextul predării – învățării – evaluării on-line;
 • facilitarea lucrului în echipă.

Module:

 1. Introducere în predarea – învățarea – evaluarea on-line
 2. Platforme educaționale/ Aplicații/ Instrumente utilizate în predarea- învățarea – evaluarea on-line 
 3. Managementul clasei de elevi și a resurselor în predarea – învățarea – evaluarea on-line

Guvernul României a aprobat Hotărârea nr. 394/2020 privind instituirea stării de alertă, în conformitate cu prevederile Legii 55/2020, iar în domeniul educației și cercetării sunt prevăzute următoarele măsuri:

          1.Se menține măsura suspendării temporare a cursurilor din toate unitățile și instituțiile de învățământ până la finalul anului școlar/universitar, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului educației și cercetării și ministrului sănătății.

          2.Se permite desfășurarea, după data de 02.06.2020, a unor activități de pregătire, pe o perioadă de 2 săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a 8-a, a 12-a și a 13-a), precum și pentru organizarea examenelor naționale și de cercetare a competențelor profesionale, precum și activitățile specifice fiecărei instituții de învățământ superior, în condițiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin ordinul comun al ministrului educației și cercetării și ministrului sănătății. 

Pentru detalii click aici

ORDIN nr. 4.266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII Nr. 4.266 din 18 mai 2020
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 840 din 19 mai 2020
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 19 mai 2020

ORDIN nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII Nr. 4.267 din 18 mai 2020
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 841 din 19 mai 2020
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 19 mai 2020

Învățarea la distanță oferă avantaje evidente pentru a limita efectele închiderii școlilor și întreruperea orelor de curs. A fost o provocare pentru profesori să-și ajusteze maniera de predare cu ajutorul tehnologiei, pentru elevi să-și gestioneze cât mai eficient propriul proces de învățare, pentru conducerea școlilor să coordoneze de la distanță  procesul instructiv-educativ în această perioadă.

        În acest context Inspectoratul Școlar Județean Olt a realizat un chestionar prin care dorește să contureze o viziune, la nivel județean, cu privire la predarea online.

 

Formular de feed back privind procesul de învățare la distanță în județul Olt

       

ORDIN nr. 4.259/827/2020pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII Nr. 4.259 din 15 mai 2020
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 827 din 15 mai 2020
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 16 mai 2020

Potrivit Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4.246/13.05.2020 privind modificarea și completarea ordinului ministrului Educației și Cercetării nr. 3.844/27.03.2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în contextul pandemiei COVID-19, pentru o perioadă cel puțin egală cu aceea a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular, pentru programele de formare continuă acreditate, având forma de organizare de tip față-în-față, aflate în implementare la data suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular și suspendate conform prevederilor legale în vigoare, activitățile de formare și de evaluare finală ale programelor de formare continuă acreditate față-în-față vor fi reorganizate și desfășurate în regim online, numai cu respectarea cumulativă condițiilor precizate.

Ordin nr. 4.246/13.05.2020