Ministerul Educației Naționale supune consultării publice documentele Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național și  Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor, elaborate în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Documentele au fost elaborate în cadrul subactivităților A1.1(documentul Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național) și A1.2(documentul Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor), din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” de grupuri de lucru compuse din experți în curriculum din cadrul Institutului de Științe ale Educației (ISE) și din cadrul Ministerului Educației Naționale (MEN).

Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național promovează o concepţie curriculară unitară şi coerentă, având ca referinţă competenţele-cheie, definite la nivel european și indicate explicit în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 ca finalități ale sistemului educațional preuniversitar.

Elaborarea metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor reprezintă unul dintre obiectivele proiectului CRED.

Participarea dumneavoastră la procesul de consultare este foarte importantă pentru a colecta propuneri concrete de îmbunătățire și completare a documentelor.

Feedback-ul poate fi transmis în două moduri, pentru fiecare dintre cele două documente:

Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național(A1.1) – feedback-ul poate fi trimis până în data de 8 noiembrie, inclusiv:

  • prin completarea unui chestionar online: https://www.surveymonkey.com/r/EDUCRED (NotăCompletarea chestionarului durează aproximativ 15 minute.)
  • prin trimiterea unor opinii argumentate, propuneri și sugestii pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., menționând subiectul acestei consultări. Click AICI, pentru a descărca documentul

 

Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor(A1.2) – feedback-ul poate fi trimis până în data de 12 noiembrie, inclusiv:

  • prin completarea unui chestionar online: https://www.surveymonkey.com/r/CurriculumDeciziaScolii (NotăCompletarea chestionarului durează aproximativ 15 minute.)
  • prin trimiterea unor opinii argumentate, propuneri și sugestii pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., menționând subiectul acestei consultări. Click AICI, pentru a descărca documentul

Mai multe detalii AICI

Scopul prezentei proceduri este acela de a reglementa procesul de echivalare şi acordare a unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale, definite la art. 19 din Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin OMECTS nr. 5564/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Acest chestionar are ca scop identificarea opiniilor cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar (preșcolar, primar, gimnazial și liceal) în legătură cu aspecte ce țin de inserția socio-profesională a acestora și face parte dintr-un proiect mai amplu desfășurat la nivel European la care participă instituții din Estonia, Austria, Marea Britanie și Israel.

Mai multe detalii despre proiect puteți găsi la: http://www.proteach-project.org/

Link-ul către chestionar este: https://forms.gle/6Kdf7DTv5aPdwbSS7 

Vă rugăm să completați chestionarul până la data de 15.10.2019.

În perioada 18 -20 octombrie 2019, Psihomed Olt Center vă invită să participați la atelierul de formare din cadrul proiectului internațional „Developing Happy and Motivated Learners”, care va avea loc la Sofia, Bulgaria pentru care mai sunt disponibile 3 locuri.

Motivație:
Relația școală-familie este deosebit de importantă în dezvoltarea și educația copiilor, acesta fiind motivul pentru care organizăm atelierul din cadrul proiectului internațional „Developing Happy and Motivated Learners”. Proiectul este un parteneriat internațional între Psihomed Olt Center, Inspectoratul Școlar Județean Olt și Bulgarian Youth Forum, care abordează o varietate de subiecte de interes pentru toți cei implicați în educația copilului, părinți și profesori.

Cu abilitățile și strategiile învățate în cadrul atelierului nostru, părinții și profesorii îi pot ajuta pe copii să se dezvolte, să coopereze, să comunice deschis, să încerce lucruri noi, să persevereze, să participe la activități școlare, artistice și sportive - fără a pune presiune nejustificată asupra copiilor.

Atelierul se adresează:
- cadrelor didactice;
- părinților.

Pachetul cuprinde:
- Cazare și masă pe toată perioada atelierului (intrare cu cină pe 18 octombrie 2019, ieșire cu mic dejun pe 20 octombrie 2019) la hotel Hemus* din Sofia (în camere duble);
- Transportul cu autocarul;
- Sesiunile de formare din cadrul proiectului (traineri cu experiență în proiecte internaționale, ateliere cu tineri și adulți);
- Diplomă de participare la proiect internațional;
- Diplomă de participare la schimb de experiență internațional.

După finalizarea atelierului putem vizita:
• Alexander Nevsky Cathedral
• Teatrul Ivan Vazov
• Biserica Sfânta Sofia;
• Palatul Regal din Sofia;
• Muzeul icoanelor din Sofia;
• Galeria Națională de artă;
• Moscheea Banya Bashi;
• Amfiteatrul Serdica;
• Băile minerale din Sofia;
• Grădina zoologică.

Taxa: 740 lei/persoană, în contul PSIHOMED OLT CENTER: RO38RNCB 0200 1632 3303 0001, deschis la BCR Slatina, CUI 40988896, cu mențiunea: „taxă workshop”.
Pentru înscriere, accesați link-ul: WORKSHOP INTERNATIONAL

Conform Ordinului MECTS Nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, în această perioadă se desfășoară, în școli, activitatea de echivalare a creditelor profesionale transferabile, astfel:

  • 01-15 septembrie 2019 - depunerea dosarelor de echivalare la unitatea școlară în care funcționează, de către absolvenții programelor de formare;
  • 20-30 septembrie 2019– analizarea dosarelor de echivalare, în cadrul comisiei, la sediul CCD Olt;
  • 05 octombrie 2019– afișarea rezultatelor și eliberarea adeverințelor de echivalare.

Conținutul dosarului de echivalare, anexele precum și alte informații relevante găsiți pe site-ul: http://ccdolt.ro/index.php/formare/echivalare-cpt, la rubrica „Formare” – „Echivalare CPT”.

Echivalarea creditelor profesionale transferabile

cred

În cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți - CRED”, conform OM 3997/14.05.2019, casele corpului didactic partenere au acreditat programul de formare continuă „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II_învățământ primar”, cu durata de 120 ore, blended - learning, având alocate 30 de credite profesionale transferabile.

Pentru detalii, accesați Anunt incepere formare