Ministerul Educației Naționale (MEN), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației, cu Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv cu Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, implementează, în perioada 15.11.2017 - 14.11.2021, proiectul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” - CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții: 10.i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.
Obiectivul general al proiectului este:
„Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri sistemice de aplicare inovativă şi sustenabilă a noului curriculum naţional, urmărind creşterea accesului la experienţe de învăţare de calitate ale elevilor din învăţământul preuniversitar primar şi gimnazial”.
Mai multe detalii găsiți în fișierele de mai jos:

Apel de selectie pentru ocuparea unor posturi de experti formatori
Anexa 1 - Apel de selectie pentru ocuparea unor posturi de experti formatori
Anexa 2 - Apel de selectie pentru ocuparea unor posturi de experti formatori

 creatori cred1 2

 

Ministerul Educației Naționale a lansat marți, 23 aprilie 2019, selecția națională de bune practici din învățământul preuniversitar românesc „Creatori de educație”, în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED”.

„Creatori de educație” își propune recunoașterea și valorizarea profesorilor din învățământul primar și gimnazial care au o contribuție remarcabilă la dezvoltarea competențelor promovate prin noul curriculum național.

Începând din data de 23 aprilie, pe platforma www.creatorideeducatie.ro, pot fi înscrise cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, recunoscute pentru implicarea activă în îmbunătățirea calității actului educațional.

https://www.creatorideeducatie.ro/

https://edu.ro

AFIS

 

Liceul Tehnologic  “Alexe Marin” Slatina județul Olt, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Olt, vă invită să participaţi în data de 10 mai 2019, la Simpozionul Naţional de comunicări ştiinţifice în domeniul informaticii „INFO-PRACTIC” ediția a IX-a,  înscris în Calendarul Activităților Culturale și Metodice al Casei Corpului Didactic Olt pentru anul școlar 2018-2019.
Simpozionul se adresează tuturor elevilor şi cadrelor didactice cu preocupări în domeniu.
Secţiunile simpozionului:
1. Referate şi comunicări ştiinţifice pentru profesori;
2. Referate şi comunicări ştiinţifice pentru elevi.
Informații legate de simpozion puteți găsi accesând site-ul:  https://concursinfopractic.wordpress.com/ sau aici

 

Cursul de formare ”II.71 - Întocmirea, gestionarea și eliberarea actelor de studii și a documentelor școlare în învățământul preuniversitar” se va desfășura în perioada 18-26 mai 2019.

Public – ţintă: Persoane care gestioneaza acte studii secretari/directori 

Justificare: Ideea acestui curs a venit din numeroasele schimbările survenite în completarea şi gestionarea actelor de studii şi a documentelor şcolare în învăţământul preuniversitar. Cursul se doreşte a fi un sprijin real pentru toţi cei implicaţi în completarea, gestionarea şi eliberarea actelor de studii şi a documentelor şcolare. Toţi cei care completează, gestionează sau eliberează un act de studiu în învăţământul preuniversitar trebuie să înţeleagă importanţa corectitudinii aplicării Legilor şi Regulamentelor în vigoare.

Durata: 24 ore/95 lei

Pentru înscrieri clic aici!

 

 

 

Joi, 28 martie 2018, ora 16:00, la Biblioteca Județeană „ Ion Minulescu” la cea de-a X-a ediţie a Simpozionului Naţional „Eugen Ionescu - prima sută de ani”, înscris în Calendarul Activităților Culturale și Metodice al Casei Corpului Didactic Olt pentru anul școlar 2018-2019.

ZEI 1

Simpozionul Național „Eugen Ionescu - Prima sută de ani” se înscrie în seria manifestărilor culturale dedicate Zilei Mondiale a Teatrului, sărbătorită în fiecare an la 27 martie, fiind totodată și un omagiu adus unuia dintre cei mai mari dramaturgi din literatura universală, Eugen Ionescu, a cărui trecere în neființă s-a petrecut pe 28 martie 1994 la Paris.

Simpozionul Național „Eugen Ionescu- Prima sută de ani” este organizat de Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu” în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Olt, Societatea Culturală „Eugen Ionescu” Slatina, Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu”, Muzeul Judeţean Olt, Club Soroptimist Internaţional Slatina.

Citește mai departe...